HR-experten: om att ha flera intervjuare, och intelligenstest vid rekrytering

Är det bra att ha flera intervjuare på en jobbintervju? Och hur viktigt är det att intelligenstesta alla som söker en tjänst? Idag svarar HR-experten Annika Ahnlund på läsarnas frågor.

Fråga: Vilka är för- och nackdelarna med att ha flera intervjuare vid samma intervjutillfälle? Vi håller på och diskuterar hur vi ska göra när vi rekryterar.
Anna

Svar:
En ensam rekryterare tenderar ofta att anställa en person som liknar denne själv. Medflera intervjuare får man fram en mer nyanserad och rättvisande bild. Detta eftersom varje intervjuare gör olika bedömningar av personens kompetens och lämplighet.

Mot denna stora fördel, måste man väga det obehag och den ökande nervositet som kandidaterna upplever i en ”flera mot en-situation”. Man går också miste om den mer personliga kontakt en ensam intervjuare kan uppnå. Tänk även på att en okvalificerad tjänst inte kräver samma kritiska genomlysning av flera personer som högre befattningar gör.

Ett bättre sätt att få fram en mer neutral bild av kandidaterna, kan vara att genomföra strukturerade intervjuer baserade på en noggrant framtagen kravprofil. På så sätt får alla samma chans även med en ensam rekryterare.

Fråga: Borde vi intelligenstesta alla som söker jobb hos oss? Jag har läst att personer som får höga poäng på sådana test ofta gör bra ifrån sig på jobbet. Men hur gör vi det? Och ska vi testa fler egenskaper?
Bengt

Svar:
Det är riktigt att så kallad ”generell intelligens” är ett bra sätt att förutsäga en kandidats framtida prestationer på jobbet. Å andra sidan råder delade meningar om vad som egentligen är intelligens. Medan traditionella IQ-tester ofta fokuserar på logisk-analytisk förmåga, har verklig intelligens bevisats bestå av minst tre mentala förmågor: korttidsminne, förmåga att resonera samt verbal kompetens. Även den sociala kompetensen (EQ) är nog så viktig inom många yrken.

Jag råder er att i första hand använda intelligenstestning för mer komplexa tjänster som kräver problemlösning. Om stresstålighet, social kompetens eller språkkunskaper är viktigare egenskaper för jobbet, så mät hellre dessa. Oavsett vilka tester ni väljer att genomföra, bör ni ta hjälp av certifierade specialister som kan erbjuda välbeprövade och validerade metoder.

Tänk också på att intelligenstest upplevs mer negativt av sökanden än personlighetstest, beroende på rädsla att framstå som dum. Dessutom blir det förstås dyrt att slentrianmässigt testa alla jobbsökanden. 

Anställningsintervju

Här hittar du fler artiklar som berör ämnet Anställningsintervju

Karriärcoachen svarar: Det här måste du ta reda på om företaget innan intervjun

Karriärcoachen svarar: Det här måste du ta reda på om företaget innan intervjun

Enligt Nina Jansdotter är det viktigt att läsa på om företaget innan en arbetsintervju för att kunna svara på en rad frågor.

Tio vanliga frågor på intervjun – och svaren

Tio vanliga frågor på intervjun – och svaren

Förbered dig på de här intervjufrågorna och öka chanserna. Experten Jan Kallberg: "Förvänta dig följdfrågor".

Så blir du ett proffs på att ringa kalla samtal

Så blir du ett proffs på att ringa kalla samtal

Ett sätt att få en arbetsintervju på är att ringa ”kalla samtal”, alltså samtal där du själv ringer upp ett företag och presenterar dig.

Karriärpanelen svarar: Så stor roll spelar första intrycket

Karriärpanelen svarar: Så stor roll spelar första intrycket

Metrojobbs karriärpanel reder ut hur tungt det första intrycket egentligen väger under en arbetsintervju.

Fler artiklar inom Anställningsintervju