Arbetsmiljöverkets regler säger att den anställda inte ska känna krav på sig att ständigt vara nåbar.
Arbetsmiljöverkets regler säger att den anställda inte ska känna krav på sig att ständigt vara nåbar.
Foto: IBL/Shutterstock

"Min chef vill att jag svarar på mail på helgerna - är det ok?"

Kan chefen kräva att jag svarar på mail utanför arbetstid? Och vilka språkkrav kan jag ställa när jag rekryterar? Metrojobbs arbetsrättsexpert Jessica Stålhammar svarar på läsarnas frågor.

Aldrig ledig

Fråga: Min närmaste chef förväntar sig att jag ska besvara mail på kvällar, helger och semester? Kan han ställa denna typ av krav på mig?
Svar:
 Rent formellt regleras frågor om arbetstid och dygnsvila i arbetstidslagen och tillämpliga kollektiv- och anställningsavtal. Oavsett vad lag och avtal säger gör dock tekniken att man ständigt kan vara uppkopplad mot jobbmejlen, till exempel genom en smartphone.

Den 31 mars i år började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om social och organisatorisk arbetsmiljö att gälla. Bakgrunden till de nya reglerna är att sjukskrivning på grund av stress och överbelastning ökar lavinartat. Enligt de nya reglerna ska arbetsgivaren arbeta aktivt med att förebygga ohälsa inom dessa områden, och föreskrifterna rekommenderar bland annat att arbetsgivaren ser till att arbetstagaren inte känner krav på sig att vara ständigt nåbar.

⇒LÄS MER: Experten: Så viktig är ämnesraden i jobbmejlen du skickar

I Frankrike finns det just nu ett lagförslag som ger franska arbetstagare rätt att stänga av mail och telefon när de lämnar arbetet för dagen. Arbetsrelaterad stress anses vara ett stort problem som kräver aktiva åtgärder. I Sverige fästs istället stor tilltro till de ovan nämnda föreskrifterna, som man hoppas ska leda till lokala överenskommelser på den enskilda arbetsplatsen just kring frågan om medarbetarnas tillgänglighet efter normal arbetstid och under semester.

Det är förmodligen vanligt att anställda arbetar på kvällar, semestrar och helger. Anställda lämnar med andra ord kontoret rent fysiskt men inte i övrigt. Jag rekommenderar att du tar upp frågan med din chef, hänvisar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter och begär ett förtydligande kring hur och när du förväntas vara tillgänglig. Hjälper inte detta kan du vända dig till skyddsombudet eller ditt fackförbund.

Rimliga språkkrav

Jag driver en liten verksamhet inom vårdsektorn. Kan man ställa vissa språkkrav vid nyanställningar utan att bryta mot lagen?
Svar:
Goda språkkunskaper för en viss tjänst måste kunna motiveras utifrån verksamhetens behov. I många branscher, till exempel i vårdsektorn, är det såklart fullt rimligt att ställa krav på goda kunskaper i svenska. Om någon med sämre språkkunskaper tidigare anställts och arbetar i verksamheten kan det dock vara svårt för arbetsgivaren att bevisa att de krav som nu ställs för tjänsten är motiverade.

⇒LÄS MER: Arbetsintervju på arbetstid - vad säger du till chefen? Det vill rekryteraren veta

På jobbet

Här hittar du fler artiklar som berör ämnet På jobbet

Använder du jobbmobilen privat? Här är riskerna du måste känna till

Använder du jobbmobilen privat? Här är riskerna du måste känna till

Under sommaren kanske till och med jobbmobilen följer med på semestern, men allt detta kan innebära att du utsätter din arbetsplats för fara.

Psykologen: Därför är det nödvändigt med jobbångest efter semestern – och så vänder du de negativa tankarna

Psykologen: Därför är det nödvändigt med jobbångest efter semestern – och så vänder du de negativa tankarna

Har du nyss kommit tillbaka från semestern? Känner du dig omotiverad och skeptisk till hur du ska kunna överleva ända till fredag? Då är du helt normal!

Här är de minst stressiga jobben

Här är de minst stressiga jobben

Att undvika stress på jobbet kanske är omöjligt, men enligt Careercast finns det några yrken som ger mindre stresspåslag än många andra. Men stress på jobbe

Psykologen: Därför klagar vi alltid över kaffet på jobbet

Psykologen: Därför klagar vi alltid över kaffet på jobbet

Är du och dina kollegor missnöjda med kaffet på er arbetsplats? Enligt psykologen beror det på den kultur som råder på jobbet.

Fler artiklar inom På jobbet