Uppdragsledare inom VVS

Team Installationsteknik hos Norconsult består idag av 25 st mycket kompetenta medarbetare inom luftbehandling, kyla, värme, sanitet, styr & övervakning. Vi är med från idéstadie till idrifttagning och jobbar med hållbara lösningar för alla typer av fastigheter och områden. Då teamet har många intressanta projekt på gång och kontinuerligt nya ramavtal så vill man gärna växa med ytterligare en uppdragsledare för att kunna möta efterfrågan på förstudier, utredningar och projektering i Göteborgs-området.

Hos Norconsult utvecklar vi framtidens solvärmelösning ASES, Active Solar Energy Storage vilket markant minskar andelen köpt uppvärmningsenergi till fastigheter. Vi arbetar tvärvetenskapligt på riktigt och rör oss över kompetens- och teamgränser. Det närmsta samarbetet sker inom marknadsområdet Bygg & Arkitektur. Team Installationsteknik kännetecknas av en öppen och prestigelös arbetsgemenskap med kollegor som är utspridda på fem olika orter i Sverige. Din placering kommer att vara på Norconsults huvudkontor i Göteborg som är beläget på Lindholmen. Du kommer att vara först på plats inom ditt kompetensområde vilket innebär att även anbudsarbete och försäljning är viktiga delar av ditt uppdrag. För rätt person finns även möjligheten att ta sig an ett gruppledaransvar.

Kvalifikationer: Du är en driven och engagerad person med ett stort intresse för uppdragsledning och projektering inom installationsteknik. Vi ser det som meriterande med ett upparbetat och väletablerat kontaktnät inom Göteborgsområdet. Du har en relevant teknisk utbildning på gymnasie- eller ingenjörsnivå och är väl insatt i det regelverk som råder för installationer och energi inom byggsektorn. Vi värdesätter att du är van vid att jobba i projekt i nära samarbete med kollegor och kunder samt har förmåga att ta egna initiativ. Du har kunskap om branschen och vill utvecklas för att möta framtidens krav inom vårt arbetsfält.

För information: I den här rekryteringen samarbetar Norconsult med Dfind Science & Engineering. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Martina Berg, 072-706 42 32 [email protected]

Organisations-/företagsbeskrivning:
Medarbetarägda Norconsult med 500 anställda i Sverige och 3000 i koncernen är inne i en expansiv fas och är ett av Sveriges konsultföretag inom samhällsplanering och energiförsörjning. Vi är samhällsbyggaren med helhetssyn och har fokus på innovativa, hållbara lösningar. Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta upp enskilda expertkunskaper till en komplett lösning.

Att arbeta för Norconsult innebär att du kommer att få vara med att forma både företagets och din egen framtid då det är ett 100 % medarbetarägt företag. Med ägarengagemang, erfarenhet och intresse för samhällsbyggnad, utvecklar du tillsammans med övriga kompetenser hållbara lösningar för våra kunder. Tillsammans arbetar vi med en strukturerad innovationsprocess som ger mer genomtänkta och kostnadseffektiva lösningar.

Uppdragsgivare: Norconsult AB

Ort: Göteborg

Omfattning: Heltid

Sista ansökningsdag: 2017-09-30