Förbered dig inför anställningsintervjun – och glöm inte följdfrågorna.
Foto: Foto: Scanpix

Tio vanliga frågor på intervjun – och svaren

Uppd. 2010-05-10 17:28
 
 
Jan Kallberg är jurist, författare och bloggare och sedan 12 år bosatt i USA.
 
Jan Kallberg är jurist, författare och bloggare och sedan 12 år bosatt i USA.
 
På andra sajter
 
Mer på metrojobb.se
 
Att nästan få ett jobb kan vara mer knäckande än att aldrig ha blivit kallad till intervju. Förbered dig och öka dina chanser öga mot öga med rekryteraren.

Författaren och före detta Metrokolumnisten Jan Kallberg har sammanställt hundra intervjufrågor, med förklaringar, tänkbara följdfrågor och svarsexempel på sin blogg.

– Folk skaffar 4-5 års utbildning och tror att CV:t ska tala för sig själv. Jag märkte att många inte hade förberett sig på själva anställningsinterjvun, säger han till metrojobb.se.

Inte minst är det följdfrågorna som ställer den jobbsökande. Under nästan alla intervjuer blir du ombedd att beskriva ett projekt som du varit med om att genomföra på en tidigare arbetsplats. Här riskerar många att snava, trots att de har förberett presentationen av sitt praktprojekt.

– När sedan följdfrågan kommer om du gjort ett till projekt faller det platt. Om du påstår en sak. förvänta dig följdfrågor, säger Jan Kallberg.

Förberedelser är såklart viktiga, men när jag sitter öga mot öga med personalchefen är det ju för sent. Finns det något tankeknep jag kan ta till då för att dämpa nervositeten?

– Ett bra tankeknep är att hålla i minnet att den som intervjuar  ofta är mer ovan än du – så om det stannar till eller blir tvärtyst är det inte du som gjort fel utan oftast intervjuaren som tappat tråden.

Tomas Lundin

Vanliga frågor – och svar

Frågorna är hämtade från boken Få jobbet. Du kan läsa alla 100 frågor på Jan Kallbergs blogg.

Berätta om dig själv ...

Följdfråga: Berätta mer om din utbildning / intressen / glädjeämnen i yrkeslivet. Vilka föreningar är du aktiv i? Har du tidigare erfarenhet från föreningar? Var du aktiv i studentkåren?

Frågans syfte: Berätta om dig själv är en öppningsfråga som kan spinna i olika riktningar men det väsentliga är att den öppnar dörrar mot det du vill visa upp. Svara gärna med en motfråga så att du får ledning av vad intervjuaren är intresserad av annars riskerar du dra iväg i en riktning som inte är gynnsam.

Svarsexempel: - Självklart. Ska vi börja med det yrkesmässiga eller min bakgrund och mina intressen? - Tack. Är det något särskilt ni är intresserad av? - Mer än gärna. Är det något ni funnit i mitt CV som ni vill att jag ska börja med?

Vad vet du om vårt företag?

Följdfråga: Berätta gärna lite om de produkter/ tjänster du känner till ur vårt utbud. Är det något du anser är särskilt utmärkande för dem? Tror du att vi kan öka vår marknadsandel? Vet du hur stora vi är?

Frågans syfte: En enkel introducerande fråga men den är också avgörande för det första intrycket och den bör besvaras korrekt men inte för långt. Undvik att vara onaturligt smickrande eller inställsam.

Svarsexempel: - Jag arbetade för några år sedan hos er konkurrent XYZ och känner till de produkter ni marknadsför samt att ni har en aggressiv och innovativ marknadsföring, vilket intresserar mig och som jag bedömer vara nödvändigt i dagens konkurrensutsatta miljö.

– Eftersom jag hållit mig à jour med fackpressen har jag lagt märke till er strävan efter att vinna marknadsandelar genom uppgraderingar och förnyelse.

Vad får dig att anse att du är särskilt väl lämpad för detta jobb?

Följdfråga: Hur har du skaffat dig erfarenheter för att stödja detta påstående? Anser du att din utbildning är relevant eller behöver den kompletteras? Om jag anställde dig idag, hur många träningsdagar bedömer du att du behöver för att komma igång? Har du aktiva certifieringar? Har du inaktiva certifieringar?

Frågans syfte:
Ett sätt att se efter vilka drivkrafter du har och om du ser detta som din yrkesmässiga inriktning eller bara ett sätt att få lön för stunden. Detta ska ta dig på pulsen. Det är bra om du förbereder tre – fyra punkter varför just du ska ha jobbet. Frågan kan återkomma i flera former.

Svarsexempel: "Jag var tidigare ansvarig för den första delen av kedjan, själva logistikdelen, när jag arbetade på XYZ. Nu när jag går över till att sälja anser jag att dessa kunskaper ger mig en bättre förmåga att serva kunder och därmed bäddar för ökad försäljning."

Vilka är dina fritidsintressen?

Följdfråga: Har du några andra intressen? Frågans syfte: Frågan söker främst ta reda på vilken person du är. Redovisa de mer allmänna intressena du har och undvik politik, religion och annat värdebaserat vilket normalt lämnar omgivningen med en åsikt. Du vet inte vad intervjuaren tycker och du gör bäst i att vara lite neutral.

Svarsexempel: "Jag brukar på helgen åka ut till mina föräldrars sommarställe på Väddö och fiska. Att fiska ger mig avkoppling att tänka, fundera och njuta av naturen."

"De senaste åren har jag fått smak på promenader som toppas av att jag stannar till vid gallerier jag passerar för att se på modern konst."

Du är något yngre än de vi normalt anställer – hur ser du på det?

Följdfråga: Om du nu börjar arbeta hos oss, funderar du på att senare fortsätta studera? Att arbeta fem år på samma företag, anser du det vara en lång eller kort tid?

Frågans syfte: En yngre person kan ofta ta ett jobb enbart för lönen men sedan dra vidare till utbildning eller mer spännande uppgifter. Företaget kan vara lite fundersamt över dina planer framöver och vill försäkra sig att du stannar kvar efter att de betalt den initiala kostnaden att träna upp dig och få igång dig på jobbet.

Svarsexempel: "Jag anser att så länge jag trivs med arbetet och kan utföra ett gott arbete så finns det ingen anledning att gå vidare. Det gäller nog människor i alla åldrar."

Du är något äldre än de vi normalt anställer – hur ser du på det?

Följdfråga: Det har gått några år sedan du tog examen, ser du inte det som en svaghet? Har du utvecklat ett professionellt nätverk? Kan du dra nytta av det nätverket i arbetet? Hur och vad skulle vi tjäna på det? När anser du att man når sin bästa prestationsförmåga i den här branschen – 25 år, 40 år eller 55 år?

Frågans syfte: I grunden en slentrianfråga eftersom den saknar ett riktigt välgrundat syfte, men den tvingar dig att redovisa självsäkerhet. Däremot kan följdfrågorna bli ack så tuffa.

Svarsexempel: "Jag tror att det ligger en betydande dynamik i detta samtidigt som jag tror att äldre kunder, och de flesta större kontor har inköpare som är äldre, kan känna sig mer komfortabla att tala med någon i deras egen ålder."

"Jag har upplevt hur andra gör misstag i den här branschen, vilket gör att jag kan se när något går snett. Utan erfarenhet måste man göra misstagen själv och i slutändan är det ni som betalar."

Du har haft flera jobb de senaste sju åren, varför?

Följdfråga: Har du blivit avskedad? Vilka skäl har förekommit för din uppsägning? När skedde detta? Har du haft konflikter på dina tidigare arbetsplatser? Har du drabbats av en arbetsskada? Vad tyckte du om kamratskapet på dessa tidigare arbetsplatser? Har du kvar före detta arbetskamrater som vänner? 

Frågans syfte: Att byta jobb kan ses som negativt av företagen eftersom det kan betyda att du har svårt för att samarbeta eller helt enkelt inte har den etik och arbetsmoral du tidigare sagt. Dagens förändrade arbetsmarknad har dock blivit mer rörlig så många jobb på kort tid kan vara av andra orsaker. Du ska försöka klarlägga hur det ligger till.

Svarsexempel: "När jag arbetade på XYZ blev vi uppköpta i mars 2002 av ett tyskt företag som flyttade produktionen till Danmark, varvid vi alla sades upp. Därefter när jag jobbade på Nyttighetsmyndigheten blev det budgetnedskärningar och omstruktureringar där min avdelning skulle utlokaliseras till Luleå. Jag var inte beredd att flytta med så jag sa upp mig frivilligt."  

"Mitt senaste jobb försvann när företaget lades ner efter att ha förlorat två större klienter till en konkurrent. Jag arbetade inte med dessa men de utgjorde en stor del av vår försäljning."

Hur länge har du varit arbetslös?

Följdfråga: Har du deltagit i någon utbildning under tiden du varit arbetslös? Om du varit arbetslös så länge, känner du inte att du tappat kontakten med arbetsmarknaden?

Frågans syfte: Reta inte upp dig på frågorna och börja gå i försvarsställning utan svara kort och koncist och gå vidare. Det intervjuaren kan vilja veta är hur du hanterat din arbetslöshet och om den gjort dig mer håglös och mindre driven. Visa att du försökt göra tiden som arbetslös mer positiv. Du måste ha varit aktiv.

Svarsexempel: "Jag har varit arbetslös i femton månader, vilket motsvarar ungefär en vanlig mammaledighet, men under tiden har jag följt med utvecklingen i fackpressen och passat på att lära mig flera nya dataprogram som jag nu kan använda i jobbet."

"Arbetslösheten har gett mig mer energi eftersom jag är betydligt mer fokuserad än jag var tidigare. Jag passade på att gå ner tio kilo, träna upp mig och vårda min hälsa så nu har jag har ork och uthållighet."

Jag har tre sökande kvar att välja mellan – varför ska jag välja dig?

Följdfråga: Vad är det som får dig att känna att detta skulle vara den avgörande faktorn?

Frågans syfte: Frågan bygger på överrumpling men ingen anställer beroende på svaret på en enda fråga. Det du behöver göra är att svara sakligt och lugnt. Om de har tre eller två eller fem kvar är ointressant eftersom det är enbart en fråga och inget avgörande.

Svarsexempel: "Vi lever alla under samma ekonomiska verklighet. Jag tycker att jag erbjuder mycket för pengarna när det gäller utbildning, erfarenhet och energi att utveckla min förmåga till gagn för företaget."

"Jag är öppen, ärlig och anpassningsbar vilket jag anser vara helt avgörande i en så föränderlig värld som nu. Lägg sedan till min erfarenhet och den korta start-sträcka som behövs för mig att bli en produktiv medarbetare, då är de andra två ur leken."

Om vi visar dina referenser ditt CV – känner de igen det då?

Följdfråga: Är det något i ditt CV du i efterhand tycker kan vara lite uppskruvat? Anser du det vara vanligt i branschen att man ”drar på” i ett CV och att det gärna låter mera än vad det är?

Frågans syfte: Här frågas det rent ut om du ljuger i din meritförteckning. Direkta frågor som detta får inte slå dig ur sadeln men inveckla dig inte. Direkta frågor ska ha direkta svar.

Svarsexempel: "Definitivt när det gäller den del av mitt CV som de har kunskap om."

 

Anställningsintervju

Här hittar du fler artiklar som berör ämnet Anställningsintervju

Så känner du igen en bra chef – redan på jobbintervjun

Så känner du igen en bra chef – redan på jobbintervjun

Enligt ledarskapsutvecklaren Clara Löfvenhamn kan du lista ut om du kommer att komma överens med chefen – redan innan du börjat på jobbet.

Karriärpanelen tipsar: Så svarar du på frågan

Karriärpanelen tipsar: Så svarar du på frågan "Vilka är dina sämsta egenskaper?"

Metro jobbs karriärpanel reder ut vad man egentligen ska svara på frågan "Vilka är dina sämsta egenskaper"?

10 vanliga frågor på intervjun - och de bästa svaren!

10 vanliga frågor på intervjun - och de bästa svaren!

Innan du går på en jobbintervju bör du förbereda dig på hur du ska svara på intervjufrågorna.

8 tecken på jobbintervjun som visar att du inte är den hetaste kandidaten

8 tecken på jobbintervjun som visar att du inte är den hetaste kandidaten

Jobbintervjuer kan vara riktigt svåra, men väntan därefter är ofta värre. Gick det bra? Gick det inte bra?

Fler artiklar inom Anställningsintervju