Så många ljuger vid anställningsintervjun

Uppd. 2008-05-13 11:31
 
 
Foto: Helena Shutrick
 
Metro rekommenderar
 

Nästan hälften ljuger eller undanhåller viktig information vid en anställningsintervju. Det visar en färsk undersökning.

44 procent, alltså nästan hälften, av personalcheferna i svenska företag har erfarenhet av att kandidater ljugit eller undanhållit viktig information i en anställningsprocess. Detta visar en nyligen genomförd undersökning som InfoTorg gjort tillsammans med Stockholms Handelskammare.

34 procent har dessutom erfarenhet av att ha anställt personer som undanhållit relevant information som framkommit efter det att personen i fråga blivit anställd. Men trots adetta saknar en majoritet av företagen idag en tydlig policy för bakgrundskontroller vid rekrytering.

Undersökningen visar också att de flesta använder sig av traditionell referenstagning och begär utbildningsbevis, men bryr sig inte om att kontrollera andra delar som kan vara relevanta till exempel kreditvärdighet, konkurrerande företagsengagemang eller ekonomisk brottslighet.

– Oftast görs noggranna bakgrundskontroller med fler parametrar vid högre chefsbefattningar, men inte i samma utsträckning för annan personal. Bakgrundskontrollerna borde snarast anpassas till tjänstens innehåll än till titeln, säger Patrik Attemark, VD för InfoTorg, i ett pressmeddelande. Likaväl som det är olämpligt att en ekonomichef har trasslig privatekonomi, kan det vara ett problem att anställa kassapersonal med många betalningsanmärkningar.

Men hela 70 procent av de tillfrågade tror att kontrollerna kommer att öka de närmaste fem åren. Undersökningen visar också att många skulle vilja göra fler bakgrundskontroller än vad som görs idag. Till exempel svarade 30 procent av de som inte gör kreditupplysning idag, att de skulle vilja göra det, och hela 53 procent att de skulle vilja göra en kontroll av sjukfrånvaro via Försäkringskassan (mot endast 9 procent som gör det idag).

– Många ser ett behov av att göra fler typer av kontroller men var fjärde personalchef menar att man saknar rätt verktyg, fortsätter Patrik Attemark. Idag kan man få fram till exempel kreditvärdighet, inkomstuppgifter, ekobrott eller företagsengagemang sekundsnabbt genom webbaserade verktyg. Görs detta tidigt i processen, riskerar man inte heller att gå vidare med ”fel” kandidat till slutomgången.

Lite statistik från undersökningen:

• 46% har ingen tydlig eller formell policy för bakgrundskontroller vid rekrytering, 11 % hade ingen policy alls.

• 26% gör ingen annan kontroll vid rekrytering än referenser.

• Av de företag som svarat att de gör bakgrundskontroller toppar referenstagning (99%), tidigare anställningar (82%) och utbildningshistorik (61%).

• Hälsokontroller och drogtester är relativt vanliga med 30% respektive 20% av företagen som säger sig tillämpa detta.

• Högt upp på listan kommer också brottsdomar och stämningar med 28%.

• Ekonomisk historik är däremot inte lika vanligt att den kollas; kreditupplysning 19%, konkurser 6%, företagsengagemang 13%, inkomstuppgifter 5%. Frånvaro via Försäkringskassan är det endast 9% som kontrollerar.

• På frågan vilka bakgrundskontroller man skulle vilja göra i större utsträckning toppar frånvaro via Försäkringskassan med 53% följt av brottsdomar och stämningar 49%.

• Även företagsengagemang (17%), inkomstuppgifter (16%) och konkurser (20%) är uppgifter som personalansvariga säger sig vilja kontrollera i större utsträckning än vad de gör idag. 30% säger också att de skulle vilja göra kreditupplysning.

• 86% svarar att de inte tycker att det är integritetskränkande att göra bakgrundskontroller såsom information om privatekonomi, brott och domar med mera.

 

Anställningsintervju

Här hittar du fler artiklar som berör ämnet Anställningsintervju

Så känner du igen en bra chef – redan på jobbintervjun

Så känner du igen en bra chef – redan på jobbintervjun

Enligt ledarskapsutvecklaren Clara Löfvenhamn kan du lista ut om du kommer att komma överens med chefen – redan innan du börjat på jobbet.

10 vanliga frågor på intervjun - och de bästa svaren!

10 vanliga frågor på intervjun - och de bästa svaren!

Innan du går på en jobbintervju bör du förbereda dig på hur du ska svara på intervjufrågorna.

Karriärpanelen tipsar: Så svarar du på frågan

Karriärpanelen tipsar: Så svarar du på frågan "Vilka är dina sämsta egenskaper?"

Metro jobbs karriärpanel reder ut vad man egentligen ska svara på frågan "Vilka är dina sämsta egenskaper"?

Tio vanliga frågor på intervjun – och svaren

Tio vanliga frågor på intervjun – och svaren

Förbered dig på de här intervjufrågorna och öka chanserna. Experten Jan Kallberg: "Förvänta dig följdfrågor".

Fler artiklar inom Anställningsintervju