Karin Åkerblom och Carin Lennersjö som representerar var sin ände av generationsspannet anser att det går bra att arbeta med andra generationer bara man är öppen för att lära av varandra. 
Foto: Foto: Lotta Imberg

Generationerna krockar på jobbet

Uppd. 2008-02-05 14:33
 
 

När flera generationer, med olika värderingar och inställning till karriär, möts ute på arbetsplatserna uppstår inte sällan generationskrockar. Men det finns bot mot problemet.

På de flesta arbetsplatser blandas flera olika generationer. När allt från 40-talister till 90-talister ska samarbeta uppstår det krockar.
– Generationskrockar uppstår oftast när det finns två ”läger” på en arbetsplats och klyftorna mellan generationerna är stora, exempelvis om det finns många 40-talister och 80-talister men få 60- eller 70-talister, säger Mats Lindgren, vd för framtidsforskningsföretaget Kairos Future.

En situation som ofta ger upphov till generationskrockar är när äldre som inte är så benägna att förändra rutiner och arbetssätt tvingas samarbeta med yngre som inget hellre vill än att effektivisera, omstrukturera och förnya.
– Jag tror att många yngre hellre flyr än illa fäktar, och slutar på en arbetsplats om de känner att det mentala generationsglappet i förhållande till kollegerna är alltför stort. Det gör att arbetsgivare som har många 40- och 50-talister anställda ibland har svårt att rekrytera medarbetare från andra generationer, säger Mats Lindgren.

För att minska klyftorna mellan generationerna rekommenderar han  arbetsgivare att skapa en utpräglad vi-känsla bland sina anställda. När alla strävar mot samma mål upplevs värderingsskillnader ofta som mindre relevanta.
– Den bästa dynamiken uppnås när en arbetsplats är så blandad som möjligt rent åldersmässigt.  Det skapar en sund balans mellan olika värderingar och attityder, avslutar Mats Lindgren.

Karin Åkerblom är 40-talist och arbetar på Transfer, en organisation som förmedlar föreläsare från näringslivet till grund- och gymnasieskolor. Hennes kollega Carin Lennersjö är 80-talist och har många 40-talister bland sina kolleger.
– Det är kul att jobba med folk i olika åldrar, men det är viktigt att det inte bara är 80-talister och 40-talister på en arbetsplats. Helst ska alla generationer finnas representerade. En sak som skiljer 40-talisterna från oss 80-talister är att de har en mer avslappnad inställning till tillvaron. De kan leva i nuet och är inte lika stressade som vi är, säger Carin Lennersjö.

Knepet för att undvika generationskrockar är ömsesidig respekt och en vilja att ta till sig och vilja lära sig något av andra generationers erfarenheter.
– Det gäller att vara nyfiken och öppen för vad en person som tillhör en annan generation kan tillföra. Ett sådant förhållningssätt kan definitivt förhindra generationskrockar, säger Karin Åkerblom.

Generationernas syn på arbetslivet

 
 

40- och 50-talisterna
Är trogna sin arbetsgivare och känner ofta ett visst kollektivt ansvar
för kollegerna och företaget. Trygghet och medbestämmande är viktiga faktorer när de väljer jobb. Är villiga att jobba hårt eftersom en hög materiell standard inte var någon självklarhet när de växte upp. Är villiga att jobba hårt eftersom en hög materiell standard inte var någon självklarhet när de växte upp.

 
 

60-talisterna
Är starkt präglade av sin uppväxt på 70-talet och har ofta ett slags anti-inställning till karriär.
60-talisterna är betydligt mindre karriärinriktade än senare generationer, vill gärna samarbeta och strävar nästan alltid efter att uppnå konsensus.

 
 

70-talisterna
Är betydligt mer individualistiska än tidigare generationer och tänker i första hand på sin egen  karriärutveckling.  Att lyckas utifrån sin egen definition av begreppet är viktigt. Bra lön är ett grundkrav. Minst lika viktigt är trevliga kolleger och personlig utveckling.  

 
 

80-talisterna
Är otåliga och vill ha snabba resultat. Har ofta en idealbild av hur karriären ska se ut och har mycket höga förväntningar på sig själva. Denna generation är inte särskilt trogen sin arbetsgivare utan går till den arbetsgivare som betalar bäst.  

 
 

90-talisterna
Är uppvuxna i ett mediesamhälle med ständig tillgång, internet och mobiltelefoner och informationskällor i överflöd. Generationen har präglats starkt av globaliseringen och har en stark framtidstro. 90-talisterna är individualister snarare än kollektivister.

På jobbet

Här hittar du fler artiklar som berör ämnet På jobbet

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Funderingar om konkurrens i form av andra kandidater och frågor om företagets förmåner är något som Johanna Wadsten ofta får höra.

5 tecken på att du jobbar på en dålig arbetsplats

5 tecken på att du jobbar på en dålig arbetsplats

Kollegor som slutar, en rädsla för chefen och en vilja att lämna kontoret så fort klockan slår 17.00. Känner du igen dig?

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Varför kallas personalavdelningen för HR nu för tiden, och vad gör de? Och vem har ansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats?

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

En nedlåtande chef eller en kollega som ointresserat tittar på telefonen när du pratar – härskartekniker kan existera på alla arbetsplatser.

Fler artiklar inom På jobbet