Foto: Alamy

Är det alltid "sist in först ut" som gäller?

Gäller principen sist in först ut i alla lägen? Och när kan arbetsgivaren tvinga dig att göra drogtest? Idag svarar Metrojobbs arbetsrättsexpert Jessica Stålhammar på era frågor. 

Fråga: Jag jobbar i ett litet städbolag med nio städanställda. Nu har jag blivit uppsagd trots att jag inte är sist in i verksamheten. Arbetsgivaren hänvisar till tvåundantagsregeln för småföretagare. Vad gäller här?
Maria”

Svar: Om din arbetsgivare vid tidpunkten för uppsägning har högst 10 anställda gäller en specialregel i LAS, Lagen om anställningsskydd, som säger att arbetsgivaren får undanta högst två arbetstagare från turordningen.

De som undantas ska, enligt arbetsgivarens bedömning, ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Med ”särskild betydelse för den fortsatta verksamheten” menas till exempel arbetstagare som har en arbetsledande funktion, särskilt viktig kunskap, upparbetade viktiga kundrelationer eller vars arbetsuppgifter skiljer sig påtagligt från arbetskamraternas.

Din arbetsgivares val av vilka som ska undantas från turordningsprincipen kan inte prövas rättsligt enligt LAS. Däremot kan det prövas enligt diskrimineringslagstiftningen och ledighetslagstiftningen.

Om du vill pröva urvalet enligt diskrimineringslagstiftningen vänder du dig till DO, Diskrimineringsombudsmannen.

Fråga: Jag blev nyligen tvingad av min arbetsgivare att genomgå ett drogtest. Är det lagligt att arbetsgivaren gör så?

Leif”

Svar: Rättsläget beträffande drogtester i arbetslivet är oklart eftersom det saknas en heltäckande reglering.

Flera statliga utredningar har undersökt frågan. Den senaste föreslog bland annat att drogtester endast skall tillåtas om det finns ett berättigat ändamål och om ingreppet i den enskildes integritet framstår som godtagbart.

Fackförbunden är generellt kritiska till slumpmässiga drogtester, om de inte behövs för att värna säkerheten på arbetsplatsen.

En grundläggande utgångspunkt i Arbetsdomstolens domar har hittills varit att arbetsgivaren i kraft av sin arbetsledningsrätt har rätt att kräva drogtester av sina anställda, om åtgärden kan motiveras av säkerhetsskäl och intrånget i den personliga integriteten minimeras.

Även i arbeten där det inte finns direkta säkerhetsskäl har Arbetsdomstolen tidigare ansett att drogtester kan vara motiverade ur verksamhetssynpunkt, till exempel i skolans värld.

Arbetsdomstolens praxis ger dock inget stöd för att drogtester skall kunna beviljas av rena marknadsförings- eller kvalitetsskäl.

På jobbet

Här hittar du fler artiklar som berör ämnet På jobbet

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Funderingar om konkurrens i form av andra kandidater och frågor om företagets förmåner är något som Johanna Wadsten ofta får höra.

5 tecken på att du jobbar på en dålig arbetsplats

5 tecken på att du jobbar på en dålig arbetsplats

Kollegor som slutar, en rädsla för chefen och en vilja att lämna kontoret så fort klockan slår 17.00. Känner du igen dig?

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Varför kallas personalavdelningen för HR nu för tiden, och vad gör de? Och vem har ansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats?

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

En nedlåtande chef eller en kollega som ointresserat tittar på telefonen när du pratar – härskartekniker kan existera på alla arbetsplatser.

Fler artiklar inom På jobbet