Foto: Alamy

Få rätt mot arbetsgivaren? Du kan tvingas betala rättegångskostnaderna

Vad har arbetsgivaren för ansvar om jag blir utbränd? Och vad händer om jag förlorar tvisten om min lön i Tingsrätten? Idag svarar Metrojobbs arbetsrättsexpert Jessica Stålhammar på era frågor.

Fråga: Jag har haft det väldigt stressigt på jobbet länge, och för några månader sedan gick jag ”in i väggen” och blev sjukskriven. Sett till antalet timmar har mina uppdrag motsvarat ungefär två heltidstjänster, det har framgått tydligt av vår projektplanering. Jag kanske borde varit bättre på att säga ifrån, men det har inte varit så lätt. Kan jag få skadestånd från arbetsgivaren, och hur går jag till väga i sådana fall? Jag är inte med i facket.
Helen”

Svar: Arbetsgivaren har ett omfattande arbetsmiljöansvar för sina medarbetare. Med arbetsmiljöansvar menas en skyldighet att aktivt och vidta åtgärder för att få bort eller minska risker för ohälsa och olycksfall i arbetet så att arbetsmiljön blir bra.

Om arbetsgivaren bryter mot reglerna i Arbetsmiljölagen och/eller Arbetstidslagen kan denne åläggas bland annat vite, skadestånd, sanktionsavgift, företagsbot, skadestånd och även straffansvar i form av böter eller fängelse.

Skyldigheten gentemot den enskilde arbetstagaren är normalt att aktivt medverka i rehabiliteringen så att den enskilde blir frisk och kommer tillbaka till arbetet.

Eventuellt kan en utbrändhet klassas som arbetsskada om den är bestående, detta ska då anmälas till Försäkringskassan. Anmälan om arbetsmiljöbrott görs till Arbetsmiljöverket.


Fråga: Jag har läst att den som inte får sin lön kan skicka in en ansökan om betalningsförläggande till Kronofogden. Det har mitt barnbarn gjort, men företaget betalade inte, och då skickade Kronofogden kravet vidare till tingsrätten. Kan mitt barnbarn tvingas betala motpartens rättegångskostnader om han förlorar målet?

Lillemor”

Svar: Den part som förlorar ett tvistemål i domstol skall som huvudregel betala motpartens rättegångskostnader. I mål som rör högst ett halvt basbelopp (22 200 kr för år 2014) är möjligheterna att få ersättning dock begränsade. Dessa regler finns för att göra det möjligt för parterna att få tvister som rör ett lågt värde prövade av domstol utan att rättegångskostnaderna blir alltför höga. Reglerna gäller även om ett mål överlämnats från Kronofogden.

Bland annat är följande kostnader ersättningsgilla i dessa småmål; rådgivning under en timme (timtaxa enligt rättshjälpslagen om 1 595 kr inklusive moms för år 2014), ansökningsavgift och vittnesbevisning.

Svaret på din fråga är alltså att det beror på hur stort tvistebeloppet är.

På jobbet

Här hittar du fler artiklar som berör ämnet På jobbet

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Funderingar om konkurrens i form av andra kandidater och frågor om företagets förmåner är något som Johanna Wadsten ofta får höra.

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Varför kallas personalavdelningen för HR nu för tiden, och vad gör de? Och vem har ansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats?

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

En nedlåtande chef eller en kollega som ointresserat tittar på telefonen när du pratar – härskartekniker kan existera på alla arbetsplatser.

5 tecken på att du jobbar på en dålig arbetsplats

5 tecken på att du jobbar på en dålig arbetsplats

Kollegor som slutar, en rädsla för chefen och en vilja att lämna kontoret så fort klockan slår 17.00. Känner du igen dig?

Fler artiklar inom På jobbet