Foto: Alamy

Sa upp mig på stående fot - går det att ångra?

Kan mitt extrajobb vara grund för uppsägning? Och vad gör jag om jag ångrar att jag sa upp mig? Metrojobbs arbetsrättsexpert Jessica Stålhammar svarar. 

Fråga: Jag arbetar som kontorist på ett företag. Jag arbetar också vid sidan om lite grann, genom att städa via ett städföretag vissa kvällar i veckan. Nu har min arbetsgivare fått reda på att jag har ett extraarbete och hotar att säga upp mig för detta. Kan jag bli uppsagd för mitt extraarbete?
Elsa

Svar: Det finns en allmän princip på arbetsmarknaden som säger att det är tillåtet med bisysslor. Men bisysslan får inte påverka arbetet negativt eller det förtroende som arbetsgivaren måste ha för arbetstagaren. Och om bisysslan skulle konkurrera med huvudarbetet så utgör bisysslan ofta grund för avsked.

Det är relativt vanligt att det i företags personalpolicys och i kollektivavtal finns föreskrifter kring bisysslor. En typisk skrivning i kollektivavtalen för privata tjänstemän är att den anställde är skyldig att samråda med arbetsgivaren innan denne tackar ja till uppdrag eller bisyssla av mera omfattande karaktär. Inom den offentliga sektorn är frågan om bisyssla extra känslig, varför reglerna i den offentliga sektorn är mer stränga.

Din bisyssla är inte grund för uppsägning om den inte påverkar arbetet eller arbetsgivarens förtroende för dig. Men kontrollera också vad som står i personalpolicyn eller kollektivavtalet.

Fråga: Häromdagen blev jag inkallad till min chef, som beskyllde mig för att missköta mig. Jag blev så ledsen att jag sa upp mig på stående fot. Jag har nu ångrat mig, kan man ta tillbaka en uppsägning?
Samuel

Svar: Utgångspunkten är att en uppsägning är en rättshandling som är bindande för den som vidtagit den. För att en uppsägning från en anställd inte skall anses gällande gäller att den enskilde skall ha blivit provocerad att säga upp sig, att denne agerat i hastigt mod utan möjlighet till rådrum eller samtal med ombud, att arbetsgivarens handlande strider mot ”god sed på arbetsmarknaden” eller liknande situationer. Uppsägningen skall ha tagits tillbaka inom några dagar från agerandet.

Av betydelse är också om det är fråga om en ung person utan erfarenhet från arbetslivet.

Om arbetstagaren på grund av sjukdom, berusning eller liknande inte förstår innebörden av sitt agerande är det också svårt för arbetsgivaren att åberopa uppsägningen.

Oklara situationer faller - såsom oftast i anställningssituationer - på arbetsgivaren. Hoppas mitt svar kan hjälpa dig.

På jobbet

Här hittar du fler artiklar som berör ämnet På jobbet

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Funderingar om konkurrens i form av andra kandidater och frågor om företagets förmåner är något som Johanna Wadsten ofta får höra.

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Varför kallas personalavdelningen för HR nu för tiden, och vad gör de? Och vem har ansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats?

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

En nedlåtande chef eller en kollega som ointresserat tittar på telefonen när du pratar – härskartekniker kan existera på alla arbetsplatser.

5 tecken på att du jobbar på en dålig arbetsplats

5 tecken på att du jobbar på en dålig arbetsplats

Kollegor som slutar, en rädsla för chefen och en vilja att lämna kontoret så fort klockan slår 17.00. Känner du igen dig?

Fler artiklar inom På jobbet