Foto: Alamy

Får chefen göra avdrag på min lön och bestämma över min klädsel?

Det kan vara svårt att veta hur stora rättigheter en chef egentligen har och Metro jobb har fått in en flera frågor om just detta. Nu svarar arbetsrättsexperten Jessica Stålhammar på era frågor.

FÅTT AVDRAG PÅ LÖNEN

Fråga: Min arbetsgivare har gjort avdrag på min lön för ett krav som denne påstår sig ha mot mig. Får arbetsgivaren göra så?
”Sarah”


Svar: Ibland kan det uppstå en fordran från arbetsgivaren mot den anställde. Om arbetsgivaren räknar av denna fordran mot den anställdes lön så kallas det för kvittning och regleras i ”Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt”.

Det finns två sorters kvittning; frivillig och tvungen.

Med frivillig menas att den anställde medgivit att kvittningen får ske, och här finns inga begränsningar av hur stort beloppet får vara. Ett kvittningsmedgivande bör vara skriftligt och kan återkallas, det vill säga att den anställde tar tillbaka medgivandet.

Tvungen kvittning får endast ske i vissa situationer, till exempel om den anställde med avsikt skadat arbetsgivaren och erkänner brottet, eller om det finns stöd i kollektivavtal. Det räknas också normalt som tvungen kvittning om arbetsgivaren betalat ut för mycket lön av misstag, och sedan vill dra av beloppet.

Något som inte räknas som kvittning är korrigeringar av löneberäkningen för arbetstagare, till exempel justering av förskott på lön, avdrag för sjukfrånvaro, förskott på provision etcetera.

En arbetsgivare som genomför kvittning på ett felaktigt vis riskerar att få betala skadestånd till den anställde. Vänd dig till ditt fackförbund om du anser att felaktig kvittning skett.

BANNOR FÖR FEL KLÄDSEL

Fråga: Jag har några gånger fått påpekanden om att jag inte följer klädkoderna på jobbet. Kan arbetsgivaren bestämma vad jag ska ha på mig och ställa vilka krav som helst?

Emil”

Svar: Med klädkod menas vanligtvis de krav som arbetsgivaren ställer när det gäller medarbetarnas kläder och utseende, och som inte har med skyddskläder och liknande att göra.

Klädkoder skrivs ofta in i anställningsavtalet, och arbetsgivaren har relativt stora möjligheter att reglera hur anställda ska klä sig på arbetsplatsen, så länge hänsyn tas till religionsfriheten.

Kraven ska vara proportionerliga, vilket innebär att det vid en rättstvist ska göras en avvägning mellan arbetsgivarens skäl för att ha en viss klädkod och den anställdes vägran att rätta sig efter den.

Om en anställd vägrar att följa klädkoder som anses avtalade eller skäliga kan det anses utgöra ett brott mot anställningsavtalet. Arbetsgivaren har då rätt att varna den anställde, som i slutändan riskerar att mista anställningen, även om det är rätt ovanligt i praktiken.

På jobbet

Här hittar du fler artiklar som berör ämnet På jobbet

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Funderingar om konkurrens i form av andra kandidater och frågor om företagets förmåner är något som Johanna Wadsten ofta får höra.

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

En nedlåtande chef eller en kollega som ointresserat tittar på telefonen när du pratar – härskartekniker kan existera på alla arbetsplatser.

Mejlmisstagen vi stör oss på

Mejlmisstagen vi stör oss på

Här är sju vanliga misstag som kan leda till missförstånd, eller reta gallfeber på kunder och kollegor.

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Varför kallas personalavdelningen för HR nu för tiden, och vad gör de? Och vem har ansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats?

Fler artiklar inom På jobbet