Foto: Fredrik Sandberg/TT

Har arbetsgivaren rätt att omplacera mig och sänka min lön?

Har arbetsgivaren rätt att omplacera? Och hur mycket kan lönen sänkas vid en omplacering inom företaget? Metrojobbs arbetsrättsexpert Jessica Stålhammar svarar på en läsarfråga.

Svar: Arbetsgivaren har rätt att organisera arbetet, och därmed rätt att göra tillfälliga omflyttningar eller permanenta omplaceringar vid behov. Som anställd är du skyldig att stå till förfogande för alla arbetsuppgifter som har ett naturligt samband med företagets verksamhet, det vill säga som ligger inom kollektiv- eller anställningsavtalet. Detta kallas arbetsskyldighet i lagen.

En omplacering får inte ske i diskriminerande syfte eller strida mot vad som anses vara god sed på arbetsmarknaden. Vid särskilt ingripande omplaceringar av personliga skäl måste arbetsgivaren ha godtagbara skäl, även om omplaceringen ligger inom ramen för arbetsskyldigheten.

Vid bedömningen av hur ingripande en omplacering är ser man till hur stor förändringen är i arbetsuppgifter, lön och andra förmåner. Lagen skyddar normalt inte lönevillkor utan endast anställningen som sådan, lönenivå följer arbetsuppgifter.

Arbetsgivaren har också en skyldighet att omplacera i vissa fall.

Vägran från arbetstagaren att godta en skälig omplacering utgör normalt grund för uppsägning. Omplaceringsfrågor är komplexa, uppstår en omplaceringssituation bör du därför söka juridisk hjälp.

På jobbet

Här hittar du fler artiklar som berör ämnet På jobbet

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Funderingar om konkurrens i form av andra kandidater och frågor om företagets förmåner är något som Johanna Wadsten ofta får höra.

5 tecken på att du jobbar på en dålig arbetsplats

5 tecken på att du jobbar på en dålig arbetsplats

Kollegor som slutar, en rädsla för chefen och en vilja att lämna kontoret så fort klockan slår 17.00. Känner du igen dig?

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Varför kallas personalavdelningen för HR nu för tiden, och vad gör de? Och vem har ansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats?

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

En nedlåtande chef eller en kollega som ointresserat tittar på telefonen när du pratar – härskartekniker kan existera på alla arbetsplatser.

Fler artiklar inom På jobbet