Så kan ni bekämpa ohälsosam stress på jobbet

Ohälsosam stress är ett problem på många svenska arbetsplatser. Så vad kan vi göra åt saken? Ulrich Stoetzer, sakkunnig, medicine doktor och psykolog på Arbetsmiljöverket berättar.

1. Ett problem

Stress är den enskilt största orsaken till sjukskrivning i Sverige, enligt Försäkringskassan 1 . Och statistik från Arbetsmiljöverket att allt fler arbetssjukdomar beror på brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsgivare och chefer är enligt lag ansvariga för att arbetsmiljön är bra, och här ingår att motverka stress. Samtidigt är det många svenska arbetsplatser som brister i arbetet 2.

2. Orsaker till stress på jobbet

En vanlig orsak till stress är att kraven är höga och att det saknas tillräckliga resurser för att utföra arbetsuppgifterna. Resurser kan till exempel vara tid, kunskap, hjälpmedel, eller stöd från omgivningen. Otydliga krav och prioriteringar kan också leda till stress, till exempel om det är oklart vilka arbetsuppgifter som ska utföras, vilka som är viktigast, och vilka resultat som ska uppnås.

3. Då blir stressen farlig

Stress är inte farligt under kortare perioder, men kan bli det om den pågår under längre tid, eller om stressen är extrem, till exempel vid hot om våld. Ohälsosam stress på jobbet orsakas ofta av hög arbetsbelastning, men hög arbetsbelastning måste inte orsaka ohälsosam stress. Det beror helt på vilket stöd och resurser arbetstagaren har för att klara jobbet, och om det finns tillräcklig tid för vila och återhämtning.

4. Gör såhär som arbetsgivare

Ohälsosam stress kan undersökas på samma sätt som arbetsmiljön i övrigt – genom enkäter, personalmöten och medarbetarsamtal. Nästa steg är att bestämma vilka åtgärder som behövs för att komma åt problemen, och se till att de genomförs. Gärna i dialog med medarbetarna, de har ofta har bäst koll på jobbet som ska utföras. Den som tycker det är svårt att komma igång kan ta hjälp av företagshälsovården, facket eller Prevent.

5. Medarbetarens ansvar

Enligt lagen ska arbetsgivare och arbetstagare samarbeta kring arbetsmiljön. Om du som anställd känner dig stressad är det med andra ord viktigt att berätta för chefer och kollegor, annars blir det svårt för dem att hjälpa dig. Kanske upplever kollegorna samma sak som du? Då kan ni tillsammans prata med arbetsgivaren och försöka göra något åt situationen.

6. Sätt in rätt åtgärder

Vilka åtgärder som ska sättas in för att motverka stress beror på jobbet. En del medarbetare behöver mer utbildning eller tekniska hjälpmedel för att klara av arbetsuppgifterna. Andra behöver hjälp att prioritera, speciellt om stressen beror på hög arbetsbelastning. Fråga chefen. Vilka uppgifter är viktigast, och på vilken nivå ska du lägga ribban? Eller är det så att du behöver avlastning för att tiden helt enkelt inte räcker till?

7. Om du ser problem på jobbet

Om du ser arbetsmiljöproblem bör du först prata med närmaste chef. Men chefen kanske är lika stressad som du och saknar möjlighet att hjälpa. I sådana fall kan du prata med skyddsombudet på arbetsplatsen. Om det inte finns något kan du kontakta ditt Regionala arbetsskyddsombud. Skyddsombud är oberoende, men de lokala fackförbunden och arbetsmiljöverket vet vem det är. Ring och fråga.

Källor:
1
Stress vanligaste orsaken till sjukskrivning, Försäkringskassan 2015-04-01, forsakringskassan.se
2 Varannan arbetsplats saknas planering mot stress, Arbetsmiljöverket 2015-10-23, av.se

På jobbet

Här hittar du fler artiklar som berör ämnet På jobbet

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Funderingar om konkurrens i form av andra kandidater och frågor om företagets förmåner är något som Johanna Wadsten ofta får höra.

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Varför kallas personalavdelningen för HR nu för tiden, och vad gör de? Och vem har ansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats?

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

En nedlåtande chef eller en kollega som ointresserat tittar på telefonen när du pratar – härskartekniker kan existera på alla arbetsplatser.

5 tecken på att du jobbar på en dålig arbetsplats

5 tecken på att du jobbar på en dålig arbetsplats

Kollegor som slutar, en rädsla för chefen och en vilja att lämna kontoret så fort klockan slår 17.00. Känner du igen dig?

Fler artiklar inom På jobbet