En arbetstagare har alltid rätt att stanna kvar i anställningen till och med den månad denne fyller 67 år, förklarar Metrojobbs arbetsrättsexpert Jessica Stålhammar.
En arbetstagare har alltid rätt att stanna kvar i anställningen till och med den månad denne fyller 67 år, förklarar Metrojobbs arbetsrättsexpert Jessica Stålhammar.

Så ska arbetsgivaren göra när en anställd går i pension

Vad ska jag som arbetsgivare göra när anställda närmar sig 67 år? Och vad betyder ”intermittent anställning”? Metrojobbs arbetsrättsexpert Jessica Stålhammar svarar.

Fråga: Jag har en anställd som fyller 67 år inom kort. Upphör anställningen vid denna tidpunkt automatiskt, eller hur ska man som arbetsgivare bete sig för att avsluta anställningen?
Annika

Svar: Enligt en tvingande regel i lagen om anställningsskydd, LAS, har arbetstagaren alltid rätt att stanna kvar i anställningen till och med den månad denne fyller 67 år.

Om arbetsgivaren vill att en anställd ska lämna sin anställning vid utgången av denna månad ska arbetsgivaren lämna skriftligt besked om detta till arbetstagaren minst en månad i förväg, annars fortsätter tillsvidareanställningen.

Arbetsgivaren har också rätt att omvandla tillsvidareanställningen till en visstidsanställning utan att behöva ange särskilda skäl.

Skulle tillsvidareanställningen fortsätta kan inte arbetsgivaren plötsligt säga upp arbetstagaren med motiveringen att denne fyllt 67 år, utan måste ha saklig grund för uppsägningen.

Men det finns några undantag från de vanliga reglerna i LAS; uppsägningstiden är bara en månad och arbetstagaren har inte företräde i turordningen vid arbetsbrist och återanställning.

Om den som fyllt 67 år har en tidsbegränsad anställning upphör anställningen som vanligt när anställningstiden gått ut.

Fråga: Jag har bytt arbete och i mitt nya anställningsavtal står det att jag har en intermittent anställning. Vad betyder detta?
Mehdi

Svar: Begreppet ”intermittent anställning” finns inte i lagen om anställningsskydd, men är något som arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om.

En intermittent anställning innebär att den anställde enbart arbetar vissa dagar under vissa perioder. Den anställde kallas in att arbeta vid behov och har vid varje tillfälle rätt att tacka nej till arbetet.

Varje arbetstillfälle är alltså ett nytt anställningsavtal och mellan arbetstillfällena finns inget anställningsförhållande. Det finns heller ingen uppsägningstid för parterna.

Lagen säger att en allmän visstidsanställning övergår i tillsvidareanställning när man arbetat totalt två år under en femårsperiod, och detta gäller även vid en intermittent anställning. Men det är bara dagarna man faktiskt arbetat som räknas, och inte dagarna däremellan.

Om det är oklart vilken anställningsform som avtalats är det upp till arbetsgivaren att bevisa att intermittent anställning avtalats mellan parterna.

På jobbet

Här hittar du fler artiklar som berör ämnet På jobbet

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Funderingar om konkurrens i form av andra kandidater och frågor om företagets förmåner är något som Johanna Wadsten ofta får höra.

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Varför kallas personalavdelningen för HR nu för tiden, och vad gör de? Och vem har ansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats?

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

En nedlåtande chef eller en kollega som ointresserat tittar på telefonen när du pratar – härskartekniker kan existera på alla arbetsplatser.

5 tecken på att du jobbar på en dålig arbetsplats

5 tecken på att du jobbar på en dålig arbetsplats

Kollegor som slutar, en rädsla för chefen och en vilja att lämna kontoret så fort klockan slår 17.00. Känner du igen dig?

Fler artiklar inom På jobbet