Arbetsgivaren får fråga vad som helst, men du har ingen skyldighet att svara.
Arbetsgivaren får fråga vad som helst, men du har ingen skyldighet att svara.
Foto: Anders Wiklund/TT

Ja, arbetsgivaren får fråga om du är gravid

Vilka frågor får ställas på en jobbintervju? Och kan jag säga upp en medarbetare som inte har rätt utbildning för att bli omplacerad? Metrojobbs arbetsrättsexpert svarar på era frågor.

Fråga: Jag äger ett företag med ca 40 anställda. En gruppchef ska sägas upp på grund av arbetsbrist och vill omplaceras till en annan ledig tjänst, men kravet där är en akademisk utbildning som gruppchefen saknar. Kan jag säga upp gruppchefen ändå?
Linn

Svar: Ja, det är tillåtet att säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist, men uppsägningen måste vara sakligt grundad, och det är den inte om du skäligen skulle kunna erbjuda medarbetaren en annan ledig tjänst.

För att omplacera gruppchefen kan du mycket riktigt kräva att denne har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Kraven måste dock vara sakliga, skäliga och relevanta för aktuella arbetsuppgifter.

Det är också viktigt att du ställer samma krav på andra medarbetare med samma typ av tjänst, för sådant tittar domstolen på vid en eventuellt tvist. Domstolen tittar också på vilka krav ställs på liknande tjänster på arbetsmarknaden.

Sammanfattningsvis: om kraven på akademisk utbildning är sakliga och skäliga har gruppchefen inte rätt till den lediga tjänsten hos dig, utan kan sägas upp på grund av arbetsbrist.

Fråga: Jag var nyligen på en jobbintervju där det ställdes mycket frågor till mig som inte har med arbetet jag sökt att göra. Får företagen ställa vilka frågor de vill till arbetssökanden?
Tord

Svar: Som huvudregel finns det inga begränsningar kring vilka frågor som får ställas under en anställningsintervju. Vilka frågor som ställs och vilka svar som ges får dock betydelse.

Det är alltså upp till arbetsgivaren att ställa frågor som denne anser vara betydelsefulla, men den arbetssökande har ingen upplysningsplikt gentemot företaget där denne söker arbete. Med andra ord kan arbetsgivaren normalt sett inte komma i efterhand och hävda att en arbetssökande förtigit något, och att detta skulle kunna leda till uppsägning.

Ett exempel på en fråga som är irrelevant är om den arbetssökande är gravid. Det är inte olagligt att ställa frågan, däremot strider det mot diskrimineringslagen att neka en arbetssökande anställning på grund av graviditet. Samma sak gäller frågor om till exempel sexuell läggning, religion eller funktionshinder.

Du som arbetssökande har alltså ingen skyldighet att svara på alla frågor, men att inte göra det kan såklart påverka företagets vilja att anställda dig.

Anställningsintervju

Här hittar du fler artiklar som berör ämnet Anställningsintervju

Så känner du igen en bra chef – redan på jobbintervjun

Så känner du igen en bra chef – redan på jobbintervjun

Enligt ledarskapsutvecklaren Clara Löfvenhamn kan du lista ut om du kommer att komma överens med chefen – redan innan du börjat på jobbet.

10 vanliga frågor på intervjun - och de bästa svaren!

10 vanliga frågor på intervjun - och de bästa svaren!

Innan du går på en jobbintervju bör du förbereda dig på hur du ska svara på intervjufrågorna.

Tio vanliga frågor på intervjun – och svaren

Tio vanliga frågor på intervjun – och svaren

Förbered dig på de här intervjufrågorna och öka chanserna. Experten Jan Kallberg: "Förvänta dig följdfrågor".

Ska du på arbetsintervju? Här är 7 tips som får dig att kamma hem jobbet

Ska du på arbetsintervju? Här är 7 tips som får dig att kamma hem jobbet

Är du nervös? Vi hjälper dig – förbered dig inför jobbintervjun med hjälp av dessa tipsen.

Fler artiklar inom Anställningsintervju