Experten: vanligt att ansvaret för psykisk ohälsa "glöms bort"

Vad har arbetsgivaren för ansvar för min psykiska hälsa? Och hur många dagar i föräldraförsäkringen är sedan årsskiftet reserverade för mamman respektive pappan? Metrojobbs arbetsrättsexpert Jessica Stålhammar svarar.

Fråga: Jag arbetar på en större arbetsplats med ca 100 anställda och upplever att arbetsgivaren inte tar den psykosociala arbetsmiljön på allvar. Man fokuserar bara på den fysiska arbetsmiljön med rätt ljus, skyddsanordningar och sånt. Har inte arbetsgivaren också ett ansvar för hur medarbetarna mår rent psykiskt?
Erik

Svar: Jo, det stämmer att arbetsgivaren även har ansvar för medarbetarnas psykiska välbefinnande, men det är vanligt att denna del i arbetsmiljöarbetet ”glöms bort”.

Därför har nu Arbetsmiljöverket utfärdat nya föreskrifter (AFS 2015:4) som träder i kraft den 31 mars i år. Föreskrifterna preciserar och konkretiserar hur arbetsgivaren ska arbeta i denna del.

Föreskrifterna tar bland annat upp kränkande särbehandling samt problem med ohälsosam arbetsbelastning och arbetstidens förläggning.

Det är meningen att föreskrifterna ska stödja arbetsgivaren i arbetet med att förebygga psykosocial ohälsa men det krävs framöver att arbetsgivaren ökar sina insatser och fokus på denna del av arbetsmiljön.

Det krävs också att chefer ska vara utbildade i hur man förebygger och hanterar ohälsa. Företag som har minst tio anställda måste framöver ha en skriftlig strategi för sina mål.

Du bör kontakta din närmaste chef eller skyddsombudet på arbetsplatsen om du har synpunker eller frågor på hur man avser att arbeta i framtiden med psykisk hälsa.

Arbetstagare förväntas nämligen själva medverka och vara delaktiga genom att följa föreskrifterna, att meddela och kommunicera risker och att inte själva kompensera för dem, till exempel vid hög arbetsbelastning eller korta deadlines under lång tid.

Fråga: Jag har nyligen fått reda på att jag är gravid. Jag undrar hur många dagar i föräldraförsäkringen som numera är reserverade för mamman respektive pappan?
Amanda

Svar: Den allmänna föräldrapenningen omfattar 480 dagar, varav 390 dagar ersätts på sjukpenningnivå och 90 dagar ersätts på lägstanivå. Av de 390 dagarna har tidigare 60 dagar reserverats för mamman och 60 dagar för pappan, övriga dagar har föräldrarna själva kunnat bestämma över.

Från den 1 januari i år gäller nya regler.

Antalet reserverade dagar utökas till 180 dagar, 90 dagar till mamman och 90 dagar till pappan. Icke reserverade dagar uppgår istället till 210 dagar. Reglerna tillämpas alltså på barn som fötts från och med 1 januari i år.

På jobbet

Här hittar du fler artiklar som berör ämnet På jobbet

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Funderingar om konkurrens i form av andra kandidater och frågor om företagets förmåner är något som Johanna Wadsten ofta får höra.

5 tecken på att du jobbar på en dålig arbetsplats

5 tecken på att du jobbar på en dålig arbetsplats

Kollegor som slutar, en rädsla för chefen och en vilja att lämna kontoret så fort klockan slår 17.00. Känner du igen dig?

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Varför kallas personalavdelningen för HR nu för tiden, och vad gör de? Och vem har ansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats?

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

En nedlåtande chef eller en kollega som ointresserat tittar på telefonen när du pratar – härskartekniker kan existera på alla arbetsplatser.

Fler artiklar inom På jobbet