Foto: SpeedKingz

Tidigare brott oftast inte grund för uppsägning

Kan jag säga upp en anställd bara för att han begått ett brott? Och gäller mitt gamla anställningsavtal från 90-talet? Metrojobbs arbetsrättsexpert Jessica Stålhammar svarar.

Upptäckt att anställd begått brott

Jag har fått reda på att en av mina anställda förekommer i belastningsregistret. Kan jag säga upp eller avskeda honom för att han begått brott?
Carl

Svar: Huruvida du kan säga upp eller avskeda den anställde beror på vilket brott som begåtts och vad personen arbetar med.

För att säga upp någon krävs saklig grund, vilket kan vara av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. För att avskeda krävs att personen ”grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren”.

Har brottet begåtts mot arbetsgivaren föreligger oftast skäl för avsked, till exempel vid ekonomisk brottslighet mot arbetsgivaren.

Grund för uppsägning kan också föreligga om den anställde har en högre förtroendetjänst och brottet begåtts i närtid. Med förtroendetjänst menas till exempel om personen är chef.

I annat fall utgör brott normalt sett varken grund för avsked eller uppsägning, speciellt inte om brottet begicks för en längre tid sedan.

För vissa branscher finns undantag från vad som anges ovan. Inom till exempel skolvärlden, inom polisväsendet och säkerhetsbranschen kan det ställas krav på att personen skall vara ostraffad då tjänsten tillträds.

Gäller avtalet från 90-talet?

Jag har ett gammalt anställningsavtal från mitten av 90-talet. Arbetsgivaren har inte gett mig något nytt avtal trots att min lön och andra förmåner ändrats. Gäller detta gamla avtal, eller?
Annea

Svar: Att avtalet är gammalt innebär varken att ditt anställningsförhållande eller tidigare avtal är ogiltigt. Du är fortfarande anställd och har samma anställningsvillkor.

Arbetsgivaren ska enligt 6 c § lagen om anställningsskydd lämna skriftlig information om villkor som är av väsentlig betydelse för anställningen senast en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta. Om arbetsgivaren struntar i detta kan den anställde kräva ett mindre skadestånd.

Arbetsgivaren måste också som huvudregel lämna nya upplysningar till arbetstagaren när det sker förändringar i anställningsförhållandet. Även här har arbetsgivaren en månad på sig.

Jag tycker att du ska be din arbetsgivare att utfärda ett nytt korrekt anställningsbevis till dig, så att ni båda är på det klara med vad som gäller beträffande arbetsuppgifter, lön, arbetstid, semester, uppsägningstid, etcetera.

Jag tror dessvärre att det på den svenska arbetsmarknaden är vanligt med icke uppdaterade anställningsavtal.

På jobbet

Här hittar du fler artiklar som berör ämnet På jobbet

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Funderingar om konkurrens i form av andra kandidater och frågor om företagets förmåner är något som Johanna Wadsten ofta får höra.

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Varför kallas personalavdelningen för HR nu för tiden, och vad gör de? Och vem har ansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats?

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

En nedlåtande chef eller en kollega som ointresserat tittar på telefonen när du pratar – härskartekniker kan existera på alla arbetsplatser.

5 tecken på att du jobbar på en dålig arbetsplats

5 tecken på att du jobbar på en dålig arbetsplats

Kollegor som slutar, en rädsla för chefen och en vilja att lämna kontoret så fort klockan slår 17.00. Känner du igen dig?

Fler artiklar inom På jobbet