Foto: Suzanne Tucker

Sjuklig fetma kan räknas som funktionshinder

Fetma kan nu räknas som ett funktionshinder som arbetsgivare måste ta hänsyn till. Och nej, du har ingen grundläggande rätt att löneförhandla varje år. Metrojobbs arbetsrättsexpert Jessica Stålhammar svarar på läsarnas frågor.

Diskriminering på grund av fetma

Jag driver ett städbolag med ca 40 anställda. Vi har två medarbetare som är rejält överviktiga. Vad ska jag tänka på ur ett diskrimineringshänseende när det gäller dessa två för att inte bryta mot lagen?
Laila

Svar: Lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks, och det ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Lagen förbjuder direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Nyligen avgjordes ett fall i Danmark där en manlig dagbarnvårdare sades upp på grund av arbetsbrist. Mannen hävdade att han sagts upp på grund av sin fetma och stämde arbetsgivaren för diskriminering samt krävde skadestånd.

Ett förhandsavgörande begärdes från EU-domstolen om huruvida fetma kan utgöra ett funktionshinder, och svaret var ja. Den danska domstolen konstaterade sedan att arbetsbristen varit verklig och att mannen inte lyckats visa att hans fetma var ett funktionshinder. Han var alltså inte diskriminerad.

Men på grund av EU-domstolens förhandsavgörande ingår fetma nu i diskrimineringsgrunden funktionshinder, och sannolikt kommer vi att se liknande ärenden i Sverige framöver.

För att fetman ska kunna leda till diskriminering måste den innebära en begränsning i det aktiva deltagande i arbetslivet, till exempel när det gäller tillgänglighet till lokaler, och problemet måste bestå över tid.

Verksamheten riskerar alltså skadestånd om du inte ser till att alla anställda kan delta aktivt i arbetet. Mer information finns hos Diskrimineringsombudsmannen.

Rätt till löneförhandling

Jag har inte fått någon löneförhöjning på tre år. Bryter arbetsgivaren mot lagen genom att inte höja min lön varje år?
Hassan

Svar: Det finns ingen generell skyldighet för arbetsgivare att höja medarbetarnas löner varje år. Det finns inte heller några regler om lagstadgade minimilöner i Sverige. Parterna kommer istället själva överens om lönen.

I många kollektivavtal regleras dock vilken lön och övriga villkor som skall gälla, och ibland också rätt till lönehöjning. Kontrollera därför med arbetsgivaren om det finns ett kollektivavtal som gäller för arbetsplatsen.

På jobbet

Här hittar du fler artiklar som berör ämnet På jobbet

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Rekryteraren: Här är de 5 vanligaste frågorna jag får i mitt yrke

Funderingar om konkurrens i form av andra kandidater och frågor om företagets förmåner är något som Johanna Wadsten ofta får höra.

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Vad gör HR egentligen? Och vem har ansvar för arbetsmiljön?

Varför kallas personalavdelningen för HR nu för tiden, och vad gör de? Och vem har ansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats?

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

Retorikern: Så stoppar du härskartekniker på jobbet

En nedlåtande chef eller en kollega som ointresserat tittar på telefonen när du pratar – härskartekniker kan existera på alla arbetsplatser.

5 tecken på att du jobbar på en dålig arbetsplats

5 tecken på att du jobbar på en dålig arbetsplats

Kollegor som slutar, en rädsla för chefen och en vilja att lämna kontoret så fort klockan slår 17.00. Känner du igen dig?

Fler artiklar inom På jobbet