Att inte genomföra årliga lönekartläggningar är ett brott mot diskrimineringslagen, enligt Karin Skånberg på Unionen.
Att inte genomföra årliga lönekartläggningar är ett brott mot diskrimineringslagen, enligt Karin Skånberg på Unionen.
Foto: Mikael Lund

Experten: Det här innebär lönekartläggning och därför är det viktigt

Lönegapet mellan kvinnor och män i Sverige innebär att kvinnor som jobbar 8-17 jobbar gratis efter klockan 15.57 varje dag. Vid årsskiftet återinförs krav på årlig lönekartläggning för att minska löneskillnader mellan kvinnor och män. Tillsammans med Karin Skånberg på Unionen reder Metro Jobb ut begreppet och varför det är viktigt att du har koll på ämnet.

Från och med den 1 januari 2017 är alla arbetsgivare skyldiga att genomföra en lönekartläggning och analys varje år. Arbetsgivare med 10 eller fler anställda ska dessutom dokumentera arbetet skriftligt.

Men vad är egentligen lönekartläggning?
För att en arbetsgivare ska kunna upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete används lönekartläggning och analys som metod. Enligt Karin Skånberg, regionchef på Unionen Stockholm, handlar processen om att jämföra olika yrken och yrkesroller.
– Först ska bestämmelser om löner och andra anställningsvillkor kartläggas och analyseras ur jämställdhetssynvinkel. Det gör man för att säkerställa att reglerna tillämpas på ett könsneutralt sätt, säger Karin Skånberg, regionchef på Unionen Stockholm.

Därefter delas de anställda på företaget upp i grupper där de som har samma eller i det närmaste samma arbetsuppgifter placeras ihop, oavsett kön, och deras löner jämförs mot varandra.
– Om inte kvinnornas löner är lika med männens med 100 procent ska löneskillnaden analyseras. Om en löneskillnad inte kan förklaras med sakliga skäl oberoende av kön ska den rättas till, säger Karin Skånberg.

Arbetsgivaren är också skyldig att kartlägga och analysera löneskillnader mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, men som har lägre krav på exempelvis kunskap och ansvar men trots det en högre lön. Det för att kvinnodominerande arbeten ofta har lägre lönenivåer än mansdominerade arbeten, enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Om ett företag inte genomför en lönekartläggning och analys varje år bryter de mot diskrimineringslagen. Om du misstänker att lagen inte följs på ditt jobb kan du kontakta ditt fackförbund eller DO för hjälp.
– Ett företag som vill vara modernt sätter inte lön efter kön. Om ett företag har systematik i sin lönesättning är det också enklare att föra ett resonemang om varför lönen är satt som den är. Det ska handla om hur du presterar utifrån den kompetens du har, säger Karin Skånberg.

Nyheter

Här hittar du fler artiklar som berör ämnet Nyheter

Här är arbetsgivarna med bäst arbetsvillkor i Sverige

Här är arbetsgivarna med bäst arbetsvillkor i Sverige

Nyckeltalsinstitutet har granskat över 700 000 svenskars arbetsvillkor. Vinnarna är de företag som prioriterar jämställdhet och ett bra ledarskap.

Salong betong-Danne: ”Jag lever i ett konstant misslyckande”

Salong betong-Danne: ”Jag lever i ett konstant misslyckande”

I Metrojobbs Misslyckandepodden berättar Daniel Beijner om resan med Salong Betong och varför han aldrig känner sig framgångsrik.

Therese Lindgren: ”Ingen tackar dig för att du går in i väggen”

Therese Lindgren: ”Ingen tackar dig för att du går in i väggen”

I det senaste avsnittet av Metrojobbs Misslyckandepodden delar Youtube-stjärnan med sig av sina värsta motgångar.

4 nya IT-jobb du inte visste fanns – och så får du dem

4 nya IT-jobb du inte visste fanns – och så får du dem

IT-branschens snabba utverklinginnebär att det snabbt växer fram nya yrkesroller på arbetsmarknaden och bristen på rätt kompetens blir stor.

Fler artiklar inom Nyheter