– Att det är så få procent av kvinnorna som har en vd-post idag innebär att man förmodligen har gått miste om väldigt mycket bra kompetens, säger Ledarnas ordförande Annika Elias
– Att det är så få procent av kvinnorna som har en vd-post idag innebär att man förmodligen har gått miste om väldigt mycket bra kompetens, säger Ledarnas ordförande Annika Elias
Foto: Ledarna.

Så många procent av Sveriges chefer är kvinnor

Inte ens en av fem vd:ar är kvinnor. Det visar den årliga rapporten från chefsorganisationen Ledarna som undersöker jämställdheten på den svenska chefsmarknaden. Enligt Ledarnas ordförande Annika Elias är ett av de stora problemen idag att unga kvinnor saknar förebilder som kan motivera dem att ta sig an chefsyrket.

Sveriges chefsorganisation Ledarna släpper idag sin årliga jämställdhetsrapport. I kartläggningen, som består av statistik från SCB, framgår det att ju högre upp i chefsposition man kommer, desto färre blir kvinnorna. Statistiken bland chefer på mellannivå visar att 64 procent är män medan 36 procent är kvinnor. På en vd-nivå ökar skillnaderna ännu mer. 84 procent av Sveriges vd:ar är män och 16 procent är kvinnor.

⇒LÄS MER: Det här är lönekartläggning och därför ska du bry mig om det 2017

Rapporten visar att antalet kvinnliga chefer har ökat i nästan alla branscher sedan början av 2000-talet. Av alla Sveriges chefer idag är 37 procent kvinnor. Men även om utvecklingen går framåt är det långt kvar – med den nuvarande ökningstakten kommer chefskåren vara jämställd först 2030 enligt rapporten. 

Ledarnas ordförande Annika Elias menar att resultatet är oroväckande och att siffrorna är en missvisande reflektion av hur samhället ser ut.
– Att det är så få procent av kvinnorna som har en vd-post idag innebär att man förmodligen har gått miste om väldigt mycket bra kompetens. Många kompetenta personer har valts bort på grund av att de är kvinnor.

⇒LÄS MER: Kvinnor får oftare ett nej till lönehöjning

En del av jämställdhetsrapporten består av en undersökning gjord bland Sveriges ”millenials”, alltså unga vuxna som är födda någon gång på 80-talet fram till millennieskiftet. Undersökningen har tagit reda på hur de ser på jämställdheten i arbetslivet i Sverige. Unga kvinnor uppger i högre utsträckning att det inte tycker att det är jämställt mellan könen, medan unga män är mer optimistiska och uppger att de tror att det är mer jämställt än vad det är.
– Om man inte fortsätter att diskutera de här frågorna och pekar på sakförhållanden riskerar man att problemet blir permanent. Det kommer inte att lösa sig av sig självt, säger Annika Elias.

Hon menar också att ett vanligt argument för att förklara skillnaderna mellan könsfördelningen är att män tenderar att oftare söka sig till mansdominerade chefsyrken än kvinnor.
– Om de allra flesta på höga positioner är män blir det också en naturlig karriärväg för yngre män. Men en ung kvinna kanske inte känner sig lika benägen att ge sig in i en bransch där de flesta chefer är män. Problemet är att unga kvinnor saknar någon att se upp till, det behövs fler kvinnliga förebilder på höga chefspositioner. 

⇒LÄS MER: Så mycket mer jämställt har det blivit för svenskarna på jobbet

Nyheter

Här hittar du fler artiklar som berör ämnet Nyheter

Youtube-stjärnan Hampus Hedström: ”Jag är så glad för min dyslexi”

Youtube-stjärnan Hampus Hedström: ”Jag är så glad för min dyslexi”

Han var 14 när han startade sitt egna företag och nu är Youtube-stjärnan aktuell med en självbiografi.

Sökes: 10 000 strippor till Super Bowl-veckan

Sökes: 10 000 strippor till Super Bowl-veckan

Här strippar de för att rädda sitt flygbolag Sökes: Män som vill näcka extra som strippor Super Bowl är en av världens största idrottshändelser och...

Här är arbetsgivarna med bäst arbetsvillkor i Sverige

Här är arbetsgivarna med bäst arbetsvillkor i Sverige

Nyckeltalsinstitutet har granskat över 700 000 svenskars arbetsvillkor. Vinnarna är de företag som prioriterar jämställdhet och ett bra ledarskap.

Sökes: En nanny som älskar att resa och köra porsche

Sökes: En nanny som älskar att resa och köra porsche

En miljon i årslön och resor till Barbados blir vardagslivet för den person som kammar hem jobbet som barnskötare hos en familj i London.

Fler artiklar inom Nyheter