– Att det är så få procent av kvinnorna som har en vd-post idag innebär att man förmodligen har gått miste om väldigt mycket bra kompetens, säger Ledarnas ordförande Annika Elias
– Att det är så få procent av kvinnorna som har en vd-post idag innebär att man förmodligen har gått miste om väldigt mycket bra kompetens, säger Ledarnas ordförande Annika Elias
Foto: Ledarna.

Så många procent av Sveriges chefer är kvinnor

Inte ens en av fem vd:ar är kvinnor. Det visar den årliga rapporten från chefsorganisationen Ledarna som undersöker jämställdheten på den svenska chefsmarknaden. Enligt Ledarnas ordförande Annika Elias är ett av de stora problemen idag att unga kvinnor saknar förebilder som kan motivera dem att ta sig an chefsyrket.

Sveriges chefsorganisation Ledarna släpper idag sin årliga jämställdhetsrapport. I kartläggningen, som består av statistik från SCB, framgår det att ju högre upp i chefsposition man kommer, desto färre blir kvinnorna. Statistiken bland chefer på mellannivå visar att 64 procent är män medan 36 procent är kvinnor. På en vd-nivå ökar skillnaderna ännu mer. 84 procent av Sveriges vd:ar är män och 16 procent är kvinnor.

⇒LÄS MER: Det här är lönekartläggning och därför ska du bry mig om det 2017

Rapporten visar att antalet kvinnliga chefer har ökat i nästan alla branscher sedan början av 2000-talet. Av alla Sveriges chefer idag är 37 procent kvinnor. Men även om utvecklingen går framåt är det långt kvar – med den nuvarande ökningstakten kommer chefskåren vara jämställd först 2030 enligt rapporten. 

Ledarnas ordförande Annika Elias menar att resultatet är oroväckande och att siffrorna är en missvisande reflektion av hur samhället ser ut.
– Att det är så få procent av kvinnorna som har en vd-post idag innebär att man förmodligen har gått miste om väldigt mycket bra kompetens. Många kompetenta personer har valts bort på grund av att de är kvinnor.

⇒LÄS MER: Kvinnor får oftare ett nej till lönehöjning

En del av jämställdhetsrapporten består av en undersökning gjord bland Sveriges ”millenials”, alltså unga vuxna som är födda någon gång på 80-talet fram till millennieskiftet. Undersökningen har tagit reda på hur de ser på jämställdheten i arbetslivet i Sverige. Unga kvinnor uppger i högre utsträckning att det inte tycker att det är jämställt mellan könen, medan unga män är mer optimistiska och uppger att de tror att det är mer jämställt än vad det är.
– Om man inte fortsätter att diskutera de här frågorna och pekar på sakförhållanden riskerar man att problemet blir permanent. Det kommer inte att lösa sig av sig självt, säger Annika Elias.

Hon menar också att ett vanligt argument för att förklara skillnaderna mellan könsfördelningen är att män tenderar att oftare söka sig till mansdominerade chefsyrken än kvinnor.
– Om de allra flesta på höga positioner är män blir det också en naturlig karriärväg för yngre män. Men en ung kvinna kanske inte känner sig lika benägen att ge sig in i en bransch där de flesta chefer är män. Problemet är att unga kvinnor saknar någon att se upp till, det behövs fler kvinnliga förebilder på höga chefspositioner. 

⇒LÄS MER: Så mycket mer jämställt har det blivit för svenskarna på jobbet

Nyheter

Här hittar du fler artiklar som berör ämnet Nyheter

Här är arbetsgivarna med bäst arbetsvillkor i Sverige

Här är arbetsgivarna med bäst arbetsvillkor i Sverige

Nyckeltalsinstitutet har granskat över 700 000 svenskars arbetsvillkor. Vinnarna är de företag som prioriterar jämställdhet och ett bra ledarskap.

Salong betong-Danne: ”Jag lever i ett konstant misslyckande”

Salong betong-Danne: ”Jag lever i ett konstant misslyckande”

I Metrojobbs Misslyckandepodden berättar Daniel Beijner om resan med Salong Betong och varför han aldrig känner sig framgångsrik.

4 nya IT-jobb du inte visste fanns – och så får du dem

4 nya IT-jobb du inte visste fanns – och så får du dem

IT-branschens snabba utverklinginnebär att det snabbt växer fram nya yrkesroller på arbetsmarknaden och bristen på rätt kompetens blir stor.

Therese Lindgren: ”Ingen tackar dig för att du går in i väggen”

Therese Lindgren: ”Ingen tackar dig för att du går in i väggen”

I det senaste avsnittet av Metrojobbs Misslyckandepodden delar Youtube-stjärnan med sig av sina värsta motgångar.

Fler artiklar inom Nyheter