Undersökningen ger också hopp om en mer inkluderade arbetsmarknad, den som tidigare anställt personer med funktionsnedsättning tenderar att göra det igen, säger Maria Kindahl på Arbetsförmedlingen.
Undersökningen ger också hopp om en mer inkluderade arbetsmarknad, den som tidigare anställt personer med funktionsnedsättning tenderar att göra det igen, säger Maria Kindahl på Arbetsförmedlingen.
Foto: Unsplash

Så ser arbetsgivare på att anställa personer med funktionsnedsättning

Att arbetsgivare inte väljer att anställa personer med funktionsnedsättning grundar sig många gånger i okunskap och fördomar. Det visar en ny undersökning som Arbetsförmedlingen har gjort bland över 900 arbetsgivare.

Trots att det finns ett stort behov av arbetskraft på den svenska marknaden så ligger arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning på en hög nivå. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, är det endast 56 procent av dem med funktionsnedsättning i arbetsför ålder som jobbar i dag, medan siffran ligger på 78 procent bland befolkningen i stort.

LÄS MER: Hon utsattes för sexuella övergrepp på jobbet: ”Jag skämdes”

Arbetsförmedlingen har gjort en undersökning där 914 arbetsgivare har fått svara på hur de ser på att anställa personer med funktionsnedsättning som medför en nedsatt arbetsförmåga. Resultatet visar att många arbetsgivare känner en osäkerhet kring frågan.
– Man vågar inte fullt ut se till den kompetens som personen besitter utan hindras av fördomar, känslan av krångliga regelverk och otydligt stöd, säger Maria Kindahl, chef för avdelningen Förmedling och rehabilitering till arbete och fortsätter:

– Men undersökningen ger också hopp om en mer inkluderade arbetsmarknad, den som tidigare anställt personer med funktionsnedsättning tenderar att göra det igen och yngre generationer ser mera positivt och inkluderande på arbetslivet.

LÄS MER: 5 tips som gör dig bättre på att säga nej på jobbet

Maria Kindahl är chef för avdelningen Förmedling och rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen.


En återkommande anledning bland de svarande till att inte vilja anställa en person med funktionsnedsättning är att den kan göra det svårare för personen att hantera stress och ett högt arbetstempo. Maria Kindahl menar att det är en tanke som grundar sig i okunskap eller förutfattade meningar.
– Arbetslivet ställer idag många gånger stora krav på medarbetares förmåga att hantera stress. Hur vi klarar stress är väldigt individuellt och kan påverkas av olika saker som till exempel tidigare erfarenheter, kompetens och personlighet. Men förmågan att hantera stress har inte med funktionsnedsättning att göra, säger Maria Kindahl.

I dag är det ungefär 66 000 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga inskrivna hos Arbetsförmedlingen, enligt myndighetens egna siffror. Det representerar 18 procent av alla inskrivna.

Undersökningen är en del av det regeringsuppdrag som Arbetsförmedlingen fick 2017 som handlar om att göra informationsinsatser för att få fler arbetsgivare att rekrytera kandidater med funktionsnedsättning. Utöver undersökningen har kampanjen Gör plats startats som bland annat består av olika korta filmer.

LÄS MER: 7 enkla tips för ett perfekt personligt brev

Hur kan vi minska fördomarna som finns om att anställa dem med funktionsnedsättning?
– Att vi tillsammans i vardagen, på och utanför arbetsplatser, lyfter frågor kring möjligheter, hur vi kan anpassa arbetslivet för att fungera för flera och ta till vara på de talanger som finns runt om oss, säger Maria Kindahl.

Vad är ditt bästa tips till någon som är ofrivilligt arbetslös?
– För alla arbetssökande är kompetens den enskilt viktigaste förutsättningen för att hitta arbete. Oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte är en framgångsfaktor att skaffa sig en utbildning, gärna inom ett område där det råder brist på arbetskraft. Att ta kontakt med arbetsgivare och prata om den kompetens man kan erbjuda är ett annat tips som skapar möjligheter. Sedan är det naturligtvis viktigt att få rätt förutsättningar genom exempelvis arbetshjälpmedel eller annat stöd i förhållande till arbetet, detta kan Arbetsförmedlingen bidra med.

Nyheter

Här hittar du fler artiklar som berör ämnet Nyheter

Här är arbetsgivarna med bäst arbetsvillkor i Sverige

Här är arbetsgivarna med bäst arbetsvillkor i Sverige

Nyckeltalsinstitutet har granskat över 700 000 svenskars arbetsvillkor. Vinnarna är de företag som prioriterar jämställdhet och ett bra ledarskap.

Så många procent av Sveriges chefer är kvinnor

Så många procent av Sveriges chefer är kvinnor

Inte ens en av fem vd:ar är kvinnor. Det visar den årliga rapporten från chefsorganisationen Ledarna som undersöker jämställdheten på arbetsmarknaden.

4 nya IT-jobb du inte visste fanns – och så får du dem

4 nya IT-jobb du inte visste fanns – och så får du dem

IT-branschens snabba utverklinginnebär att det snabbt växer fram nya yrkesroller på arbetsmarknaden och bristen på rätt kompetens blir stor.

Experten: Det här innebär lönekartläggning och därför är det viktigt

Experten: Det här innebär lönekartläggning och därför är det viktigt

Lönegapet mellan kvinnor och män i Sverige innebär att kvinnor som jobbar 8-17 jobbar gratis efter klockan 15.57 varje dag.

Fler artiklar inom Nyheter