30 hp - Konceptutveckling av prestandasteg inom digital förarmiljö

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började Scaniakarriären med sitt examensarbete

Bakgrund
Vi står inför nya utmaningar där förarens informationsflöde växer både i mängd och komplexitet. På gruppen Graphical User Interface jobbar vi med den digitala förarmiljön. Här utvecklar vi användargränssnittet i samråd med mjukvaruutvecklare och interaktions- och grafiska designers. Det innebär förenklat att vi jobbar med displayerna i lastbilen och systemen bakom dem. Klustret är en av displayerna och sitter bakom ratten där den visar realtids information (som hastighet, varvtal, farthållare). Dessutom har vi ett infotainmentsystem som bland annat tar hand om media och navigering. Det finns olika sätt att arbeta med prestandasteg. Tidigare har prestandasteg för den digitala förarmiljön varit synonymt med skärmstorlek. Bra prestanda och premiumprodukt innebär stor display.

Mål
Inför kommande projekt vill vi med examensarbetet undersöka möjligheterna till att skapa prestandasteg inom en given skärmyta med användaren i fokus. Resultatet presenteras i en demonstrator/prototyp på en skärm.

Uppdragsbeskrivning
Examensarbetet undersöker om det går att göra prestandasteg på andra sätt än genom skärmstorleken. Finns det andra faktorer som går att skala upp/ner? För att göra bra prestandasteg är det viktigt att förstå användarna och deras olika behov. För vissa kunder är funktionaliteten det viktigaste medan för andra kunder är det kostanden. En tredje vill att information presenteras på ett visst sätt. Hur får man kunden att uppleva värdeskillnad mellan två skärmar, som är placerade likadant och där skärmstorleken är densamma? Under examensarbetet vill vi att ni funderar på hur man skulle kunna göra, och tar fram ett grafiskt koncept som implementeras i en demonstrator/prototyp.

Utbildning/linje/inriktning
Utbildning, linje eller inriktning: Civil- eller högskoleingenjör, Design och produktutveckling eller Teknisk design
Antal studerande: 2
Startdatum för ex-jobbet: 2018-01-29
Beräknad tidsåtgång: 20 v

Kontaktpersoner och handledare
Agnes Aili, huvudhandledare, +46 70-085 60 01, [email protected]
Frida Eriksson, handledare, +46 70-088 35 84, [email protected]
Maria Bingåker, chef, +46 73-961 56 58, [email protected]

Ansökan
Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betygsutdrag. Urval kommer att ske löpande under ansökningsperioden.