Systemutvecklare med inriktning mot mjukvaruarkitektur

Välkommen till Uppsala kommun! Hos oss får du 13000 kollegor inom 200 olika yrken. Varje dag jobbar vi för Uppsalas kommuninvånare: Vi lär barn att läsa, vårdar äldre, sopar gatorna, planerar fler bostäder och mycket mer. Kom och jobba med oss och få en hel kommun att fungera. Du är med och skapar ett mer rättvist och jämställt Uppsala för alla, oavsett behov och bakgrund. Det du gör på jobbet gör skillnad för någon annan.

Kommunledningskontoret är kommunfullmäktiges-, kommunstyrelsens- och valnämndens förvaltning. Kontoret ansvarar för att styra, stödja, följa upp och utveckla kommunen inom olika områden. På kontoret arbetar idag ungefär 1250 medarbetare inom staberna HR, Ekonomi, Kvalitet och utveckling, Kansli, Kommunikation, IT och Gemensam service.

Kommunledningskontorets IT-stab har helhetsansvar för kommunens IT-miljö och arbetar strategiskt, styrande och stödjande. Vi ska finnas nära verksamheterna och bidra till att tidigt identifiera IT-relaterade behov. IT-organisationen ska ha hög kunskap om och förståelse för verksamhetsbehov och bära den komplexitet som IT-relaterad verksamhetsutveckling i stora organisationer innebär. IT-staben ska bidra med långt mer än tekniska lösningar och finnas som en naturlig del av ledningsstödet till förvaltningar och bolag.

Mer information om Uppsala kommun: www.uppsala.se

Vi erbjuder
Du kommer arbeta med att utveckla och förvalta webbplatser för Uppsala kommun och dess bolag, men också stödja andra förvaltningsobjekt inom kommunen. Du kommer även att ingå i ett team som består av UX-designer, webbdesigner och utvecklare. I teamet arbetar vi agilt och nära varandra vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga, lyhördhet och prestigelöshet.

I rollen som mjukvaruarkitekt kommer du tillsammans med andra systemutvecklare och med vår IT-arkitekt att bidra till att de lösningar som kommunen utvecklar hänger väl samman med övrig IT-miljö. Du använder din erfarenhet till att analysera verksamhetsbehov för att hitta hållbara lösningar. Du kommer att bidra i arbetet som technical lead inom projektet och hjälper till att fatta strategiska beslut kring val av tekniker.

Vi söker
dig som har högskoleutbildning inom IT eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du har mångårig erfarenhet både av att arbeta som mjukvaruarkitekt samt har goda kunskaper i C# asp.net MVC. Teamet arbetar idag i en EPiServermiljö. Meriterande för tjänsten är om du har erfarenhet av och förmåga att beskriva, modellera, visualisera och analysera komplexa strukturer, skeenden och samband och även erfarenhet av att arbeta med stora och komplexa webbplatser.

Dina personliga egenskaper
Som person är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Du är en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. i övrigt är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer och du har dessutom förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv.

Intresserad?
Välkommen med en intresseanmälan senast 11 Mars 2018.

Vid frågor kontakta Rekryteringskonsult Fredrik Svensson, 073 357 00 71.

Uppdragsgivare: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret

Ort: Uppsala