Transport Manager - Interim - Stockholm

 • Vill du leda en globalt inriktad transportavdelning med ett dedikerat team
 • Under en spännande organisatorisk förändringsresa?

Om vår klient

Vår kund är ett stort multinationellt företag

Arbetsbeskrivning

Som Transport Manager leder du ett dedikerat transportteam och har du övergripande ansvar för hela transportavdelningen. I detta ingår företagets alla transporter samt import och exportadministration. Du leder arbetet med, och ansvarar för att tullhantering hanteras på rätt sätt i Sverige och utomlands, driver transportupphandlingar och hanterar upphandlingar av kringliggande tjänster inom transportområdet. Vidare verkar för att säkerställa att transportupphandlingar och övriga inköp sker i enlighet med företagets övergripande policy och ansvarar för du att säkerställa att företaget agerar i enlighet med Svensk och internationell lag vad avser transporter och internationell handel. Arbetsuppgifter

 • Utveckla och leda transportteamet i frågor som rör dagliga transporter, import och exporthantering
 • Driva kompetensutvecklingen inom tullhantering, export och importlicenser, internationell lag, fraktdokumentering samt rapportering till berörda myndigheter
 • Analysera, planera och lösa problem ur ett strategiskt perspektiv samt bidra till effektivt beslutsfattande i organisationen
 • Arbeta med effektiv målsättning, KPIer och uppföljning
 • Driva transportupphandingar med fokus på kostnad, servicenivå och tullhantering
 • Följa upp och utvärdera uppsatta besparingsmål inom transportområdet samt initiera aktiviteter för nå uppsatta besparingsmål
 • Etablera och förvalta goda relationer myndigheter, leverantörer och andra verksahetsavdelningar så som ex. ekonomi- och inköpsavdelningen

Vem söer vi?

Kvalifikationer:

 • Mycket god erfarenhet av transport, import- och exportadministration
 • Erfarenhet av att driva och/eller delta i transportupphandlingar
 • Kunskap inom tullhantering med andra länder samt generell lagstiftning rörande import/export
 • Talar och skriver obehindrat på Svenska och Engelska
 • Erfarenhet av att arbeta i något ERP-system samt Microsoft Office
Meriterande:
 • Tidigare erfarenhet av att leda ett team
 • Relevant universitetsexamen

Övrigt

Vill du leda en globalt inriktad transportavdelning med ett dedikerat team under en spännande organisatorisk förändringsresa?