Trafikingenjör till Lidingö Stad

Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar med att förvalta och utveckla Lidingö stads gator, torg, parker, skog, fastigheter samt idrott- och friluftsanläggningar. På utvecklingsenheten ansvarar vi för planering i tidiga skeden samt att ta fram och förvalta policydokument och riktlinjer som styr verksamheten inom teknik och fastighetsområdet. Vi ansvarar även för projektutveckling samt planeringsfrågor i tidiga skeden av projektprocessen och är en aktiv del i våra infrastruktur- samt stadsbyggnadsprojekt. Just nu söker vi en trafikingenjör till Lidingö Stad.

Du blir en viktig del i ett starkt team som jobbar med olika frågor inom trafik och teknik. Enheten kännetecknas av ett starkt engagemang och mycket energi. Vi har en familjär stämning med nära till skratt och samtidigt hög kompetens inom våra respektive områden. Tillsammans hjälps vi åt för att hålla en hög kvalitet i våra leveranser.

På Lidingö får du möjligheten att ta mycket ansvar och vi lägger stort fokus på personlig utveckling. Den begränsade geografin ger dig möjligheten att få en god överblick och ett helhetsansvar över trafikmiljön.

Om tjänsten

Dina främsta arbetsuppgifter blir att handlägga trafikanordningsplaner och schakttillstånd samt ha kontakt med Lidingöborna kring olika trafikärenden. I ditt arbete bidrar du till god arbetsmiljö vid alla vägarbeten i kommunen, samtidigt som god framkomlighet och trafiksäkerhet upprätthålls på stadens gator.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Handlägga ansökningar/tillstånd för schaktarbeten samt TA
• Utföra försyn, uppföljning samt besiktning av schakter, själv eller tillsammans med konsult
• Handlägga medborgarärenden kring trafiksäkerhet
• Kontaktperson vid ledningsarbeten
• Dialog med entreprenörer samt i förekommande fall information till invånare
• Dispenser tunga och stora transporter

Vem är du?

Du har för rollen relevant utbildning eller kunskaper förvärvade på annat sätt samt erfarenhet av trafikfrågor, tex beläggningar, TA och schakttillstånd.
Eftersom rollen innebär mycket kontakter med kunder och entreprenörer behöver du ha god samarbetsförmåga, vara kommunikativ och drivande. Du är bra på att planera och prioritera bland dina arbetsuppgifter samt ta ansvar för din uppgift. Utmärkt svenska i både i tal och skrift krävs samt körkort.

Om verksamheten

Vill också du ha ett jobb som är till nytta och glädje för andra människor? Där du är med och formar hur vårt samhälle ska se ut i framtiden. Där du får vara ditt bästa jag.
I Lidingö stad hör arbete samman med hälsa. Vi satsar helhjärtat på utvecklande ledarskap och på dig som person. Med 2500 färgstarka kollegor inom 260 olika yrken, så behöver din vardag aldrig bli grå.
Gå in på lidingo.se/jobb så får du veta hur det är. På riktigt.