Barnskötare till Torsviks förskola

Inom Lärande- och kulturförvaltningen arbetar närmare 1400 medarbetare. Vi ansvarar för förskolor, pedagogisk omsorg och skolor, liksom bibliotek, teater och föreningsliv. Gemensamt för våra verksamheter är att de ska genomsyras av likvärdighet, innovation och livslångt lärande.

Vårt förskoleområde består av tre förskolor: Torsvik, Hersby och Baggeby gård. Alla tre ligger centralt på Lidingö och vi har mycket nära till bra kommunikationer, kultur och natur.

Vi vill att alla barn på Lidingö ska få möjlighet till likvärdig kvalitet och det tror vi sker genom gemenskap och samsyn på uppdraget.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter som barnskötare är att under ledning av förskollärare vara med och planera, genomföra och utveckla det pedagogiska arbetet på avdelningen och på förskolan. Arbetet utförs i enlighet med läroplan för förskolan, -lpfö 98/10, samt förskolans arbetsplan.

Vi använder oss av Drive för att kunna kommunicera mellan kollegor och har tydligt uppdelade arbetsuppgifter. Just nu är vi fokuserade på läslyftet samt att få användandet av digitala verktyg att bli en naturlig del av vår verksamhet. Vi använder oss av lärplattformen Vklass och har regelbunden kvalitetsuppföljning i verksamhetssystemet Stratsys. Vilket ger både förskollärare och barnskötare goda förutsättningar att nå uppsatta mål och önskat resultat.

Lek och lärande är centralt samtidigt som vi pedagoger eftersträvar en innehållsrik och betydelsefull vardag för alla barn. Vi lägger stor vikt vid planering- och reflektionstid som är inbyggd i vår organisation. Till stöd i vårt arbete har vi Pedagogisk utvecklare samt Lidingö Lärcenter med flera olika specialkompetenser. Vi har också tillgång till handledning av förskolepsykolog och specialpedagog.

I vårt område har vi två förskolechefer på tre förskolor och vi arbetar nära alla medarbetare. Våra chefer är ute i verksamheten flera gånger i veckan och har regelbundna avstämningar. Hos oss får du arbeta i en platt organisation med ett tydligt ledarskap där cheferna har genomgått utbildning i Utvecklande ledarskap. 

Här erbjuds du även kostnadsfria pedagogiska måltider, fria arbetskläder för utomhusbruk, och subventionerad friskvård. Möjlighet till personalbostad finns.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är barnskötare gärna med utbildning och /eller erfarenet. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av IKT arbete. Då vi arbetar med pedagogisk dokumentation, barnens språk-, läs- och skrivutveckling ser vi att din svenska är god både muntligt och skriftligt.

För att trivas i tjänsten behöver du ha engagemang och vilja i att sträva för våra barns bästa och för vår förskolas utveckling. Vi ser som en viktig grundpelare att du har ett gott bemötande och förhållningssätt gentemot kollegor, barn och föräldrar. Som person ser du möjligheter, är flexibel och har ett tryggt och öppet förhållningssätt. Eftersom tjänsten innebär samverkan i många olika former behöver du vara en självgående person, gilla att ge service samt ha god samarbetsförmåga.