Administrativ chef till SLU

Nu söker vi en Administrativ chef för ett längre konsultuppdrag till vår kund SLU. Tjänsten beräknas starta så snart som möjligt och pågå under ett år. I detta fall finns det mycket goda möjligheter att bli övertagen och anställd av SLU efter uppdragets slut. Urval och intervjuer sker löpande under processens gång och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag!

Om tjänsten

Du kommer att ha huvudansvaret för att leda och samordna det administrativa stödet till verksamheten vid institutionen för ekonomi med ca 60 medarbetare. Till din hjälp har du sju medarbetare med kompetens inom ekonomi-, information-, personal- och utbildningsadministration som du även har personalansvar för. Därutöver har du hjälp från stödfunktioner på fakultets- och universitetsnivå och du kommer att ingå i ett nätverk av administrativa chefer inom fakulteten. Du rapporterar till prefekten och ingår i institutionens ledningsgrupp.

Vi har en omfattande externfinansierad forskningsverksamhet och är med i olika internationella sammanhang, varför du förväntas utgöra ett stöd i olika typer av ansökningsprocesser och i den administrativa uppföljningen av forskningsprojekt som projektekonom. Du kommer även att delta i det operativa arbetet med beslutsstöd till institutionsledningen, samt vid behov även i utredningar vid fakultets- och universitetsadministrationen.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

• Vara beslutsstöd till prefekten
• Aktivt delta i och driva budgetarbete, bokslut, resultatuppföljning och verksamhetsanalys
• Bereda ärenden som rör verksamhetsplanering, organisation, personal, infrastruktur, upphandling, förvaltning och arbetsmiljö
• Arbeta med administrativ utveckling
• Ha en aktiv roll vid rekrytering och personalutveckling
• Vara arbetsledare för institutionens administrativa personal
• ha hand om viss löpande ekonomihantering och rapportering
• Bistå forskare med ekonomiska kalkyler i samband med ansökningar samt vid projektredovisningar

Vem är du?

Du har en högskoleexamen inom ekonomi (redovisning) eller motsvarande samt kunskaper inom HR, ledarskap, organisationsteori och organisationsstyrning. Du har en väl vitsordad och betydande arbetslivserfarenhet av motsvarande arbetsområden. Dokumenterad erfarenhet av arbetsledning med personalansvar är också ett krav. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i Agresso/UBW samt Officepaketet. Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska.

Som person ska du vara analytisk, strukturerad, drivande, flexibel och lyhörd. Du är strategisk och bra på att se helheter samt har förmåga att kommunicera, delegera och följa upp samt förstå komplexa processer. Du tar egna initiativ och föreslår sätt att förbättra ditt eget och andras arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Det är önskvärt att du har erfarenhet av ledningsgruppsarbete, arbetsmiljöarbete, projektledning, nationella och internationella forsknings- och EU ansökningar. Vi värdesätter förmåga att förstå och ha erfarenhet av beslutsprocesser, ärendeflöden samt erfarenhet från offentlig verksamhet. Meriterande är även att du är förtrogen med miljöcertifieringssystemet ISO 14001.

Om verksamheten

Inom institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet, bedrivs forskning och undervisning i ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och naturresursekonomi. Unikt för institutionen är att stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen. Prioriterade områden är 1) den areella näringens (särskilt lantbrukets) ekonomiska förhållanden, 2) livsmedelsindustrins organisation och arbetssätt, 3) jordbrukspolitik och internationell handel samt förädling av jordbruksprodukter, 4) naturresurs- och miljöekonomi, 5) de mindre företagens villkor. Institutionen driver tillsammans med Lunds universitet verksamheten vid AgriFood Economics Center som arbetar med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom de gröna näringarna. Institutionen utbildar agronomekonomer och ekonomer med naturresursinriktning samt ger forskarutbildning inom företagsekonomi och inom nationalekonomi. Vidare erbjuds enstaka kurser till biologi-, teknik- och ekonomistudenter och ett flertal mastersprogram. Som administrativ chef kommer du att ha en viktig funktion i att skapa bra förutsättningar och stöd för vår verksamhet.

Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på poolia.se.