Lärare till Ledviks resursenhet

Inom Lärande- och kulturförvaltningen arbetar närmare 1400 medarbetare. Vi ansvarar för förskolor, pedagogisk omsorg och skolor, musikskola, liksom bibliotek, teater och föreningsliv. Gemensamt för våra verksamheter är att de ska genomsyras av likvärdighet, innovation och livslångt lärande.

Om enheten 

Ledviks resursenhet är en verksamhet inom Lidingö stad för elever i grundskolans åk 1-9. Alla elever har en diagnos inom autism och/eller språkstörning. Eleverna tillhör en kommunal grundskola men har under en period sin placering på Ledvik. Målet med verksamheten är att ge eleverna grundläggande ämneskunskaper, samt att utveckla deras sociala färdigheter och kommunikativa förmåga för att de på sikt ska kunna gå till ordinarie undervisning i sin hemskola. Undervisningen sker i mindre grupper om ca 4-6 elever.

Vårt arbete utgår ifrån en modell där vi tillämpar en tydliggörande pedagogik som främjar elevernas lärande. Modellen innebär även att lektioner, raster och fritidsverksamhet kännetecknas av glädje och ett kommunikativt fokus, där skoldagen utformas utifrån den enskilde elevens behov och förutsättningar. Hos oss möter eleverna utbildad och behörig personal med god kompetens inom NPF. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande där vi stöttar, hjälper och utvecklar eleverna. Vi tänker att barn gör rätt om de kan.

Arbetsuppgifter
Som lärare ansvarar du för planering och genomförande av den pedagogiska verksamheten. Du medverkar i skolans utveckling och följer upp och utvärderar arbetet. Vi arbetar arbetslagsvis och fördelar arbetet utifrån uppdrag, kompetens och aktuella behov. Regelbunden och professionell handledning ges till arbetslaget och är en förutsättning för vårt gemensamma utvecklingsarbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare inom grundskolan 7-9, i matematik, svenska, engelska, SO eller NO. Som lärare är du förtrogen med och följer de kommunala och nationella styrdokumenten. Tidigare erfarenhet av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, gärna med inriktning mot AST och/eller språkstörning är en fördel. För tjänsten behöver du även ha god digital kompetens.

Du har ett professionellt förhållningssätt och är flexibel i ditt arbete. Eftersom tjänsten innebär samverkan i många olika former, behöver du vara en självgående person, gilla att ge service samt ha god samarbetsförmåga.