Förskollärare till ny avdelning, möjlighet till personalbostad

Inom Lärande- och kulturförvaltningen arbetar närmare 1400 medarbetare. Vi ansvarar för förskolor, pedagogisk omsorg och skolor, liksom bibliotek, teater och föreningsliv. Gemensamt för våra verksamheter är att de ska genomsyras av likvärdighet, innovation och livslångt lärande.

På förskolan lägger vi grunden för det livslånga lärandet. I Lidingö stads förskolor är lek och 
lärande centralt och vi eftersträvar en innehållsrik och meningsfull vardag för alla barn.

Högsätra förskola ligger på södra Lidingö i ett lugnt och avskilt område med goda kommunikationer till T-centralen. Förskolan har en stor och härlig gård samt närhet till skog, parker, vatten och idrottsanläggningar.

Arbetsuppgifter
Högsätra förskola har deltagit i ett forsknings och utvecklingsprogram kring ”Undervisning i förskolan”. Nu arbetar vi med att implementera undervisningen i vår utbildning. Vi arbetar projektinriktat med ett gemensamt tema, där verksamheten utgår från barnens intressen. Vi använder pedagogisk dokumentation som verktyg för att se barnens intressen och utveckla verksamheten. På förskolan finns IKT-inspiratörer som ingår i ett nätverk med andra pedagoger från den kommunala förskolan på Lidingö. Vi strävar mot att ha IKT som en naturlig del i verksamheten, vilket innebär att vi använder oss av surfplattor, datorer och projektorer. 

Kvalifikationer

Högsätra förskola kommer att starta en ny avdelning från januari 2020 och vi söker dig som lockas av att anta utmaningen och skapa en strukturerad verksamhet för en ny avdelning. Din uppgift som förskollärare är att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i förskolan utifrån läroplanen tillsammans med dina kollegor och rektor. 

Vi erbjuder en spännande arbetsplats där utveckling är i fokus, där det finns möjlighet att växa och att göra karriär för dig som medarbetare. En arbetsplats där samspel och flexibilitet är nyckelord och där vi hjälper varandra. Vi erbjuder en arbetsplats att trivas på och där utveckling hos medarbetare är lika viktigt som utvecklingen av våra förskolor. 

Vi erbjuder även personalbostad i mån av tillgång till legitimerade förskollärare. Vi erbjuder även fria ytterkläder, pedagogiska måltider, nätverksgrupper, friskvårdssubvention, kompetensutveckling m.m.