Projektledare till Swedavia

Den ökande trafiken på Arlanda har skapat ett behov av att utveckla flygplatsen i takt med marknadens krav och Swedavia genomför just nu en stor utbyggnad av Arlanda. Utbyggnaden sker i etapper fram till 2040 för att klara av den beräknade kapaciteten i framtiden. Flygplatsen har valt att samla ett antal strategiska projekt under samma program (UPA) för att projekten har ett nära samband och påverkan på varandra. Ett projekt i utvecklingsprogrammet är Pir G som är uppdelat i två projekt, ny Pir byggnad och ny pir rampytor.

Beskrivning av projektet och uppdraget
Delprojekten är i sin tur uppdelat i tre entreprenader:
- E1 mark & grundläggning (utförandeentreprenad) ingår i delprojekt rampytor
- E2 Stomme (tätt hus, totalentreprenad) ingår i delprojekt byggnad
- E3 Stomkomplettering (utförandeentreprenad) ingår i delprojekt byggnad

Arbetsuppgifter och ansvar:
- Ge råd och anvisningar till projekten vid upphandlingar
- Upprätta kravspecifikationer i samråd med projektledare och eller projektchef
- Att säkerställa att Swedvias process för inköp och upphandling följs
- Upprätta administrativa föreskrifter
- Besluta om val av leverantör tillsammans med Projektledare
- Delta vid startmöten
- Följa upp tecknade avtal
- Att vara väl insatt i projektkalkylen och informera om förändringar i denna till följd av gjorda inköp
- Att bevaka så att eventuella garantier förvaras
- Att upprätta en inköpstidplan (tider för förfrågan-offert/anbud-utvärdering)
- Att medverka vid handläggning av reklamationer och garantifrågor
- Att medverka till att återföra erfarenhetsdata till kalkyl

Syfte med uppdraget och förväntat resultat
Mål med detta uppdrag är att:
1. Genomföra en kvalitativ upphandling av PFS
2. Planera och strukturera inköpet och utförandet av projektet PFS
3. Samordna utvecklingen av PFS projektet med samtliga installationer inom E3-E2 (transport, styr, el, tele, data, mm)
4. Säkerställa att genomförandet av projektet uppfyller bestämda mål (ekonomi, tid och kvalitet). Delprojektledaren arbetar på uppdrag av projektledare och rapporterar till denne enligt tillämplig rutin eller särskild skriftlig instruktion. Delprojektledaren jobbar för projektledaren med att förbereda underlag för upphandling samt säkerställa att upphandlingen genomförs i enlighet med Swedavias inköps- och upphandlingsprocess.

Krav på erfarenhet och kompetens
• Minst 10 års erfarenhet projektledning inom styrning
• Erfarenhet av stora projekt är meriterande
• Civilingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet

Om uppdraget
Tjänsten är ett konsultuppdrag och ska tillsättas i november 2019 och beräknas pågå till september 2020.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:
Malin Hammarling, [email protected] eller 010 – 173 73 00
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]
Välkommen med din ansökan!
Sökord
Swedavia, Arlanda, Projektledare, Byggnad, Adecco

Fakta om företaget