PersonuppgiftspolicyVilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som vi behandlar är information som du har lämnat till oss i samband med din CV-registrering; såsom namn, bild, telefonnummer, e-postadress, postadress och medlemsnummer.

Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att erbjuda dig de tjänster som du efterfrågar av oss. Personuppgifterna kan i samband därmed komma att lämnas ut till tredje part. Genom att lämna dina personuppgifter till oss anses du samtycka till denna behandling. Personuppgifterna kan också komma att användas vid direktmarknadsföring från oss till dig. Däremot kommer vi inte att sälja dina personuppgifter vidare för direktmarknadsföring av tredje part. Personuppgifter som du lämnar till oss sparas bara så länge som du själv önskar, och du har möjlighet att uppdatera dina uppgifter när du vill. Om du inte har loggat in på ditt konto på 36 månader kommer ditt konto att tas bort. Efter 12 månaders inaktivitet kommer en varning om detta att skickas till din angivna epostadress. En ytterligare varning skickas två veckor innan kontot tas bort.

Personuppgiftsansvar

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Metro. Metro är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Metros webbplats (http://www.metrojobb.se), och ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med lag. Det är till Metro du vänder dig om du vill rätta någon uppgift eller få information om behandlingen av dina personuppgifter.