Thesis worker, Södertälje, AstraZeneca

Thesis work - Depyrogeneringsprocessers effektivitet avseende reducering av olika varianter av endotoxin

Sweden Operations producerar cirka 30 % av AstraZenecas globala tillverkningsvolym av läkemedel som exporteras till mer än ett 100-tal länder. Fem av AstraZenecas tio mest sålda produkter tillverkas av oss. Tillverkningen av läkemedel är reglerad av myndighetskrav. Uppdraget för Sweden Operations Quality Assurance Microbiology är att säkerställa att alla av AstraZenecas läkemedel som produceras inom Sverige uppfyller regulatoriska krav gällande förekomst av endotoxiner och mikroorganismer.
Endotoxiner är potenta pyrogener med bakteriellt ursprung. Det vanligaste exemplet på endotoxin är lipopolysaccarider (LPS) som är en del av yttermembranet hos gramnegativa bakterier. Endotoxiner kan ha en adversiv effekt på patient. Därför är uteslutande av endotoxiner i sterila läkemedel av yttersta vikt för patientsäkerhet. För att säkerställa att läkemedel som skall injiceras är fria från endotoxiner måste även förpackningsmaterial genomgå en depyrogeneringsprocess för att reducera mängden endotoxin.

Din roll
Ditt arbete syftar till att föreslå förbättringar till processer avseende reducering av endotoxiner och hur dessa förhåller sig till regulatoriska krav och patientsäkerhet.

Vi ser nedanstående omfattning av examensarbetet:

  • Bli införstådd i regulatoriska krav gällande kvantifiering av endotoxin samt validering av processer för att reducera förekomst av endotoxiner.
  • Experimentellt förstå olika analysmetoders för- och nackdelar, i form av noggrannhet och kvantifiering av endotoxin samt att använda lämplig metod.
  • Undersöka effektivitet av depyrogeneringprocesser avseeende olika varianter av endotoxiner.
  • Utarbeta förslag på förbättringar av validering av depyrogeneringsprocesser vid AstraZeneca och hur dessa kan implementeras.
Dina kvalifikationer
Detta är ett tillfälle för en universitetsstuderande att tillsammans med AstraZeneca genomföra ett examensarbete gällande en studie av depyrogeneringsprocesser och dess effektivitet avseende reducering av olika varianter av endotoxiner. Du studerar ett naturvetenskapligt masterprogram inom mikrobiologi, bioteknik eller ett närliggande ämne. Du har goda laborativa erfarenheter och kunskap inom mikrobiologi, med tyngdpunkt mot bakterier.

Att arbeta på AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt innovationsdrivet bioläkemedelsföretag som fokuserar på forskning, utveckling, tillverkning och kommersialisering av receptbelagda läkemedel inom viktiga hälsovårdsområden. Vi förvandlar goda idéer till effektiva läkemedel för att förbättra patienters hälsa och livskvalitet över hela världen.

QA Mikrobiologi ingår i en av världens största läkemedelstillverkningsenheter och är den största mikrobiologiska avdelningen inom AstraZeneca. QA Mikrobiologi består av två rutinlaborativa grupper, en grupp för QA Support och Icke-rutinanalyser samt två produktionshygiengrupper.

Den laborativa grupp där examensarbetet är placerat, ansvarar för bakteriologiska analyser av slutprodukter, vatten, produktionshygien-, råvaru-, förpacknings- och processprover. De rutinlaborativa grupperna har ett mycket nära samarbete och personalen växlar mellan olika analysområden för att säkra laboratoriets leveranser.

Arbetet är förlagt till vårt mikrobiologiska laboratorium i Södertälje/Snäckviken, som omfattas av särskilda hygienregler gällande miljö, arbetsmetodik och klädsel, vilket du kommer att utbildas inom. Under hela examensarbetet kommer din AstraZeneca handledare finnas till hands, för att hjälpa till med teoretisk bakgrund, tillämpning av regulatoriska krav och praktiska detaljer.

För mer information kontakta

Johanna Hemphälä, handledare, +46 8 553 25408 johanna.hemphälä@astrazeneca.com Anders Eriksson, gruppchef, +46 8 553 22564 [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 20 augusti 2018.